Onderwijs en Onderzoek
Onderwijs en Onderzoek

We nemen onze verantwoordelijkheid om toekomstige professionals op te leiden met duurzame competenties. Duurzaamheidsthema's en competenties verankeren we op verschillende manieren in ons onderwijs en onderzoek. We leren studenten vanuit hun eigen discipline bij te dragen aan duurzaamheidsuitdagingen. We leiden hen op tot de professionals die klaar zijn voor de toekomstige samenleving en reiken gereedschappen aan die hen in staat stellen antwoorden te vinden op maatschappelijke en sociale vraagstukken én de organisaties waarvoor ze werken vorm te geven. De 17 wereldduurzaamheidsdoelen, oftewel de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties geven hiervoor richting aan.

Highlights

De complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken vraagt om een transitie in het onderwijs. Ons streven is om duurzame ontwikkelingen die verbonden zijn aan de SDG’s structureel en integraal in te bedden in ons onderwijs. Onze academies, opleidingen en lectoraten zetten stappen om aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun programma's en projecten. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe duurzaamheidsonderwerpen en competenties reeds in programma's geïntegreerd zijn. Ook best practices worden gedeeld. Om docenten, onderzoekers en studenten te ondersteunen in het verdere verduurzamingsproces worden verschillende hulpmiddelen ontwikkeld en workshops aangeboden.

  • Huidige stand van zaken

    In 2022 en 2023 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden waarbij docenten en onderzoekers actief aan de slag zijn gegaan met de SDG’s en de duurzaamheidscompetenties die voor hun vakgebieden relevant zijn. Het belang van interprofessionele en domein overstijgende uitwisseling en samenwerking wordt steeds duidelijker omdat duurzaamheidsvraagstukken complex zijn en vaak met elkaar samenhangen.

    Ons streven is om duurzaamheidsonderwerpen samenhangend en systematisch te verankeren in de curricula en onderzoeksprojecten. Steeds meer academies, opleidingen en lectoraten pakken duurzaamheidsonderwerpen op en werken toe naar een meer samenwerking op dit thema.

    Om het verduurzamingsproces te ondersteunen ontwikkelen we materialen en hulpmiddelen. Deze tools bieden praktische handvatten om stappen te zetten in de verduurzaming van onderwijs en onderzoek en ondersteunen de borging van het verduurzamingsproces. Alle tools brengen we samen in een toolbox.

Onze duurzaamheidsambities

Als opleider in onze regio hebben we de opgave om zoveel mogelijk studenten succesvol op te leiden en ervoor te zorgen dat ze over de kennis en inzichten beschikken waar de beroepspraktijk en de regio om vragen.

Duurzaamheidsambities Zuyd (PDF)

Toolbox

Onze duurzaamheidstoolbox bevat een inspiratiegids, duurzaamheidskompas en stappenplan. De toolbox is voortdurend in ontwikkeling.

Inspiratiegids

de inspiratiegids is een brede verzameling van verschillende informatiebronnen zoals websites, documenten en video’s. Het biedt docenten, onderzoekers en studenten handvatten om duurzaamheid te integreren in het onderwijs. Het overzicht van links is gecategoriseerd aan de hand van de SDG’s en is een groeidocument. Suggesties voor aanvullende bronnen zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar Programma Duurzaam Zuyd via: duurzaam@zuyd.nl.

Bekijk de gids (PDF)

Duurzaamheidskompas

Het duurzaamheidskompas is een hulpmiddel om vast te stellen in welke mate duurzaamheidsonderwerpen geïntegreerd zijn in een academie of opleiding. De actuele situatie wordt in kaart gebracht en tegelijkertijd wordt duidelijk in welke richting verdere stappen in de verduurzaming genomen kunnen worden. Bij herhaalde toepassing kan vooruitgang en groei inzichtelijk worden gemaakt. 

Stappenplan

Het stappenplan sluit aan bij het duurzaamheidskompas. Na het doorlopen van het duurzaamheidskompas kan met behulp van dit stappenplan een volgende stap worden gezet in het integreren van duurzaamheid in het curriculum. In dit document wordt stapsgewijs beschreven welke activiteiten door academie- en onderwijsteams ondernomen kunnen worden.

Voorbeelden

Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs

Op 23 november 2022 is de 'Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs' georganiseerd. Tijdens deze dag hebben inspirerende sprekers kennis, ervaringen en best practices gedeeld. Teams van verschillende academies en opleidingen hebben met elkaar samengewerkt. Lees het sfeerverslag of bekijk de aftermovie.

Aan de slag met duurzaamheidsthema's door European Studies

De ‘Dag van de Duurzaamheid’ heeft opleidingen geïnspireerd om met het hele team aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid. Zo heeft European Studies een studiedag gewijd aan dit thema en met ondersteuning van de Green Office is in een workshop het thema verder uitgediept.

Programma City Deal Kennis Maken>Limburg- Univer©ity

Samen met het programma City Deal Kennis Maken>Limburg- Univer©ity werken we aan stedelijke vraagstukken en het revitaliseren van wijken en steden in de regio. Dit doen we met andere onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, maatschappelijke partners en gemeenten. Studenten worden nauw betrokken, doen praktijkervaring op en zoeken samen met partners naar duurzame oplossingen om wijken toekomstbestendig en leefbaarder te maken.

Inspirerende gastcolleges

Regelmatig nodigen wij inspirerende gastdocenten uit om met studenten en docenten in gesprek te gaan en te inspireren over verschillende duurzaamheidsonderwerpen. In september 2023 is Diederik Samsom uitgenodigd door docenten en onderzoekers van de academie Engineering en het lectoraat Circular Product Engineering. Diederik Samson is mede-architect van de Green Deal. Hij gaf een inspirerend gastcollege en ging met studenten van verschillende opleidingen in gesprek over de circulaire projecten waaraan zij werken.

Professionalisering van onze medewerkers

Via online platform GoodHabitz kunnen medewerkers in eigen tempo meer dan 160 trainingen, masterclasses en andere leervormen volgen. Er worden een aantal trainingen aangeboden die relateren aan duurzaamheid: ‘Natuurlijk Duurzaam’, ‘Duurzaam Ondernemen’, ‘Gedragsverandering’ en ‘Tribes van de Toekomst’. GoodHabitz is gratis en makkelijk toegankelijk via ons intranet.

Academies & opleidingen: duurzaamheid in curricula

Academies en opleidingen hebben steeds meer aandacht voor het integreren van duurzaamheid in hun curricula. De 17 SDG’s bieden een leidraad voor een verdere verduurzaming. Een aantal van onze academies en opleidingen hebben aangegeven met welke duurzaamheidsdoelstellingen zij op dit moment aan de slag zijn.

Meer weten? (PDF)

Lectoraten: duurzaamheid in onderzoek

Lectoraten hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid in hun onderzoeksprojecten. De 17 SDG’s bieden een leidraad voor een verdere verduurzaming van onderzoek. Een aantal lectoraten van Zuyd geven aan met duurzaamheidsdoelstellingen in hun onderzoeksprojecten aan de slag te zijn.

Bekijk het overzicht (PDF)

Blijf op de hoogte

We versturen 2-4 keer per jaar een nieuwsbrief over Programma Duurzaam Zuyd, interessante ontwikkelingen en events.

Blijf op de hoogte