Nieuws

Zuyd Hogeschool deelt circulaire expertise op Limburg Leads

Danielle Twardy en Gino van Strijdonck spreken namens Zuyd Hogeschool op Limburg Leads over duurzaamheid in circulariteit. Op dit euregionaal platform ontmoeten bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar om kennis te delen. Dit jaar is het tweedaags event in MECC Maastricht op 20 en 21 oktober.

Zuyd was andere jaren ook vertegenwoordigd op Limburg Leads maar toen lag de focus meer op onderwijs. Dit jaar gaat het vooral over onderzoek. Omdat de thema’s duurzaamheid en circulariteit naadloos aansluiten op het onderzoek van Zuyd, houden Danielle Twardy en Gino van Strijdonck op 20 en 21 oktober ieder een lezing. Twardy is senior onderzoeker voor de lectoraten Innovatief Ondernemen en Employability en Van Strijdonck is lector Material Science bij Zuyd Hogeschool. Op woensdag 20 oktober om 13.00 uur krijgt Twardy het woord en op donderdag 21 oktober om 17.00 uur Van Strijdonck. Beide lezingen zijn hier te volgen.

Kansen voor bedrijven

‘Circulaire transitie: Denken vanuit nieuwe kansen’, is het thema van Danielle Twardy. “Bedrijven denken momenteel vooral vanuit de huidige processen. Ze houden in hun productieproces bijvoorbeeld veel plastic over en bedenken daar een technologische oplossing voor, omdat ze weten dat ze van de overheid circulair moeten gaan werken”, vertelt de senior onderzoeker. Ze vindt dit al een stap in de goede richting: “Maar er moet meer gebeuren om die circulaire doelstelling van 2050 te bereiken en toekomstbestendig te zijn. Een omslag in het bedrijfsleven is nodig.” Eigenlijk moet bij de ontwikkeling van een business model al circulair worden gedacht, zegt Twardy. “Denk niet langer vanuit bestaande problemen, maar vanuit nieuwe kansen.” Stel jezelf als bedrijf de vragen:

  • Wat kan ons bedrijf doen om toekomstbestendig te zijn?
  • Welke meervoudige waarde en impact kunnen wij creëren?
  • Met welke samenwerkingspartners kunnen we dat bereiken?
  • Hebben we de juiste competenties in huis?

De senior onderzoeker van Zuyd bespreekt verder wat een circulaire economie nu eigenlijk is. Maar ook het belang en de uitdaging van samenwerken op ecosysteem niveau. En niet de rollen van burgers, onderwijs, ondernemers en overheid.

Technologie onder de loep

‘Circulair produceren doe je samen’, is het thema van Van Strijdonck. Om een competitieve, klimaatneutrale chemische site te worden, moet Chemelot alles uit de kast halen. En niet alleen Chemelot, maar de hele regio. “Het klimaat, onze grondstoffen en de energievoorziening staan zwaar onder druk. De oplossing ligt in een circulaire samenleving”, vertelt de lector Material Science. “Technologisch ontwikkelingen spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Zuyd sluit aan bij de kennisgeneratie van een aantal thema’s die sterk ontwikkeld zijn in onze regio. Die onderwerpen gebruiken we voor het opleiden van onze talenten: circulair bouwen en circulaire materialen en producten.” Van Strijdonck laat aan de hand van een aantal concrete projecten de recente technologische ontwikkelingen zien en de rol van Zuyd hierin.