Nieuws

Marianne Nieuwenhuijze: ‘Geboortezorg is meer dan alleen bevallen’

Het draait in de geboortezorg om veel meer dan alleen een baby krijgen. “Zorgverleners moeten niet alleen naar het medisch proces kijken. Maar ook naar de leefomstandigheden van het jonge gezin. Hoe zit het bijvoorbeeld met de leefomstandigheden, het psychisch welbevinden en de beleving van de geboorte bij de ouders? Die factoren hebben een grote impact op de baby, ouders en andere kinderen in het gezin”, vertelt lector Marianne Nieuwenhuijze van Zuyd Hogeschool.

Op 14 oktober is Nieuwenhuijze geïnaugureerd tot bijzonder hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde bij Universiteit Maastricht. Daarnaast blijft ze lector Midwifery bij de Academie Verloskunde van Zuyd. Vanuit beide functies wil ze zich inzetten voor een completere geboortezorg waarin verder wordt gekeken dan het medische verhaal. Daarom is dit het onderwerp van de oratie die ze tijdens haar officiële inauguratie hield.

Gezonde start

Verloskundigen zien dagelijks wat zich afspeelt achter talloze voordeuren in Nederland. Ze zien gezinnen waar het hartstikke goed gaat. Maar ook ouders die bijvoorbeeld worstelen met schulden, ziekte, verslaving of andere problemen. Nieuwenhuijze weet dat verloskundigen niets liever willen dan zo’n gezin ook hierbij helpen. Niet alleen om bijvoorbeeld het risico op kindermishandeling te voorkomen, maar gewoon om het hele gezin een beter perspectief te bieden. “Om alle ouders en kinderen een gezonde start te geven, is er aandacht nodig voor de ervaringen, behoeften en leefwereld van aanstaande ouders. Dat betekent dat zorgverleners dicht bij de vrouw en haar partner staan.” Nieuwenhuijze legt uit dat dit alleen kan als er een goede klik is tussen zorgverleners en ouders én tussen zorgverleners onderling. “De verloskundigen hebben daarin een belangrijke rol”, vindt ze.

‘Aansluiting op sociaal domein is ingewikkeld’

Dit alles op papier zetten, is niet zo moeilijk. “Maar we moeten het handen en voeten geven.” Nieuwenhuijze pleit voor een structuur die ervoor zorgt dat die mooie woorden ook in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. “Het sociaal domein is voor mensen uit de medische wereld nu nog best een jungle. De ene gemeente heeft iets zus geregeld en de andere zo en als zorgverlener heb je te maken met zwangere vrouwen uit verschillende gemeentes. Er zou daarom meer landelijke afstemming tussen gemeentes moeten komen. Zodat je als zorgverlener precies weet bij welk loket je kunt aankloppen met welk probleem.”

Samen beslissen

Verloskundigen en andere professionals zijn de oren en ogen achter die voordeur. Als zij handreikingen krijgen om via dialoog en observatie een goede inschatting te maken van de gezondheidssituatie en de leefwereld van de toekomstige ouders kunnen ze samen met andere professional werken aan preventie. Dan kan de verloskundig samen met de ouders kijken via welke kanalen meer hulp te vinden is. “Voorwaarde is dat die handreikingen effectief en doelmatig zijn. Ze moeten goed in te passen zijn in de dagelijkse zorg.” Nieuwenhuijze richt zich dus op de ondersteuning van professionals in de geboortezorg. Haar missie: een gezond verloop van zwangerschap en geboorte dankzij verloskundigen die als professional goed zijn toegerust om jonge moeders zelf een duidelijke stem en meer regie te geven. De inauguratie is online terug te zien.