Nieuws

RAAK-award nomineert Zuyd met ‘Zie en hoor de cliënt’

Zuyd Hogeschool is genomineerd voor de landelijke RAAK-award 2021 met onderzoeksproject ‘Zie en hoor de cliënt’. Niets is zo frustrerend als een vragenlijst waar je niets van snapt. Al helemaal als het ook nog een medische vragenlijst is.

Hoofddocent Ruth Dalemans van de opleiding Logopedie bij Zuyd heeft hier met haar onderzoeksteam een oplossing voor bedacht. Bijna iedereen kent het wel. Je wil een enquête zo goed mogelijk invullen, maar wat bedoelen ze nou precies met die ene vraag. Vooral mensen met een communicatiestoornis als gevolg van een Niet-Aangeboren Hersenletsel worstelen hier vaker mee. Met als gevolg dat ze maar iets invullen waardoor de artsen of andere zorgverleners eigenlijk niets meer aan hun antwoorden hebben. “Deze kwetsbare groep is hierdoor bovendien niet betrokken bij het eigen zorgproces, waardoor ze niet de juiste hulp krijgen”, zegt projectleider Dalemans.

Stem nu!

Daarom heeft ze met haar interprofessioneel onderzoeksteam aan de noodrem heeft getrokken. Tot groot genoegen van het Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Dit onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek reikt jaarlijks een prijs uit voor het beste praktijkgerichte onderzoek in Nederland: de RAAK-award. Met de prijs wil SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven en de kwaliteit ervan verhogen. De prijsuitreiking is op 25 november. Om ervoor te zorgen dat Zuyd wint, kan hier gestemd worden.

Projectleider Ruth Dalemans en studentreporter Dionne Nelissen worden geïnterviewd door de organisatie van de RAAK-award. Aan Dionne de taak om de komende weken volop te berichten over het belang van de leidraad zodat iedereen een stem uitbrengt.

Leidraad goede vragenlijst

Dalemans en haar teamgenoten hebben onderzocht hoe vragenlijsten van zorgprofessionals begrijpelijker gemaakt kunnen worden. Vier lectoraten van drie verschillende hogescholen werkten samen met experts vanuit verschillende domeinen en opleidingen (taal, datavisualisatie, design, ergotherapie), onderzoekers, docenten, studenten, zorgprofessionals én eindgebruikers. Het eindresultaat is een leidraad voor communicatievriendelijke vragenlijsten. “Wij hebben die leidraad voor de zorg ontwikkeld, maar ook andere organisaties en instellingen kunnen er natuurlijk hun voordeel mee doen”, zegt Dalemans. Ze is binnen Zuyd verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie voor Chronisch Zieken van lector Emmylou Beekman. Daarnaast is het project ingebed in  Limburg Meet 1.0 (LIME) dat als thema Anders Meten heeft. Zuyd is hiervan een van de kartrekkers.

Afbeelding bij elke vraag

Enkele tips in de leidraad om vragenlijsten te verbeteren zijn”

  • Gebruik kleurenafbeeldingen die de vraag verduidelijken.
  • Gebruik het lettertype Verdana, maak de letters niet te klein en plaats elke vraag op een nieuwe pagina.
  • Maak kernwoorden vet.
  • Gebruik geen synoniemen maar telkens hetzelfde woord.
  • Gebruik makkelijke woorden (Jip- en Janneketaal)
  • Zet geen ontkenning in de vragen.
  • Vermijd lange zinnen.
  • Er is een terugknop waardoor je je vorige antwoord kunt aanpassen.

Bekijk voor meer praktische tips de complete leidraad.

Stem nu!

Wie overtuigd is van het belang van dit project kan nu stemmen. De stembus sluit op 25 november tijdens de uitreiking van de RAAK-award.