Nieuws

Onderzoek onder alle studenten voor betere toekomst planeet

Hoe staat het met de kennis van studenten over een toekomstbestendig bedrijfsleven? Wat weten ze van een economie waarin het behoud van de planeet met stip op één staat? Dat onderzoekt senior onderzoeker circulaire economie, Danielle Twardy van Zuyd Hogeschool. Twardy wil dit voor haar postdoctoraal in kaart brengen zodat de studenten op hun toekomstige werkplek haarfijn kunnen aangeven wat beter kan.

Uitgangspunt is dat het leven op aarde erbij gebaat is als de mens bij wat hij doet en maakt een voorbeeld nemen aan de ‘circle of life’ in de natuur.

'Circle of life'

In de economische cicle of life worden andere, natuurlijke, materialen gebruikt en belandt afval niet meer op een grote hoop. Het stort wordt juist een kostbare schat aan grondstoffen. Zo zou het helpen om koelkasten en wasmachines niet langer te kopen maar te leasen. Gaan ze stuk, komen ze weer in hun ‘geboorte’-fabriek. Daar worden ze gestript voor een tweede leven. En zo zijn er nog tal van circulaire plannen om de economie in de maat te laten lopen met de natuur zoals:

  • ander consumentengedrag;
  • duurzame inzetbaarheid van personeel;
  • businessmodellen.

Doel is dus zoveel mogelijk kringlopen sluiten en waarde behouden. Bedrijfsprocessen gaan daarvoor op de schop en iedereen moet met nieuwe innovaties leren werken. Dit vereist vaardigheden van mensen en organisaties. Vaardigheden om vanuit het belang van een duurzamere wereld werk op een nieuwe manier uit te voeren.

Circulaire competenties per opleiding

Studenten moeten na hun studie bedrijven en instellingen helpen en adviseren die omslag te maken. Dat kan met de juiste competenties. Het is vijf voor twaalf. Vandaar dat alle studenten van Zuyd het dringende verzoek hebben gekregen aan Twardy's onderzoek mee te werken zodat zij straks precies per opleiding weet welke circulaire competenties aan de orde komen. Daarnaast wil Twardy ook mbo-studenten hetzelfde gaan vragen.

1000 euro voor beste essay

Een toekomstbestendig bedrijfsleven staat hoog in het vaandel bij Zuyd. Het is niet voor niets een van de vier zogeheten ‘transitiethema’s’ waarmee Zuyd aansluit op de sociale agenda en speerpunten van de provincie voor de regio. Om dit extra te onderstrepen ligt er 1000 euro klaar voor de student met het beste plan om het natuurlijke principe van de ‘circle of life’ naar het bedrijfsleven te kopieëren. Studenten mogen hun ideeën in een essay van maximaal 5000 woorden op papier zetten. Het thema is: ‘Toekomstbestendig bedrijfsleven: circulaire economie’.

De essaywedstrijd is een initiatief van de lectoraten van het economisch domein:

Hun doel is gezamenlijk de concurrentiepositie van Limburgse bedrijven verbeteren met het oog op  die circulaire economie, meervoudige waardecreatie en digitalisering.