Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Ik wil switchen

Twijfel je of je je studie gaat voortzetten of wil je definitief stoppen? Blijf daar dan niet alleen mee rondlopen maar bespreek je mogelijkheden met je studieloopbaanbegeleider of decaan.

Studieloopbaanbegeleider
Bij een studieloopbaanbegeleider kun je tijdens je studie terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang. Dus ook met twijfels over de opleiding. Omdat een studieloopbaanbegeleider op den duur weet waar je goed en minder goed in bent, kan hij of zij je goed adviseren.

Studentendecaan
Heb je nog vragen of kom je er samen met je studieloopbaanbegeleider niet uit, dan kun je ook begeleiding krijgen van de studentendecaan. Deze beschikt over diverse mogelijkheden om je in je keuzeproces te ondersteunen en kan jou alles vertellen over de voorwaarden en consequenties van jouw keuzes.

Heroriëntatietraject
Je kunt hulp vragen bij je zoektocht naar andere opleidingsmogelijkheden: wat past bij jou, waar ligt jouw passie? Ga praten met mensen die je goed kennen, die zien waar je goed in bent. Denk aan vrienden, ouders, medestudenten, je studieloopbaanbegeleider en bezoek daarnaast ook Open Dagen bij Zuyd of andere onderwijsinstellingen.

Zuyd wil je ook graag begeleiden bij het maken van je juiste studiekeuze, omdat we het belangrijk vinden dat je als student op de juiste plek bent. Of dat nu bij Zuyd is of aan een andere school, hoofdzaak is dat jíj succesvol met een opleiding bezig kunt zijn.

We organiseren daarom de cursus Heroriëntatie oftewel 'Hoe kies ik opnieuw mijn studie?' De cursus is bedoeld voor studenten die overwegen te stoppen met hun studie of studenten die al gestopt zijn. Doel van dit traject is om meer zicht te krijgen op de wijze waarop je keuzes maakt en waarop je je studiekeuze maakt. Daarbij kijk je ook naar de informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken. Het traject bestaat uit drie groepsbijeenkomsten en een individueel gesprek met de groepsbegeleider. De cursus vindt een paar keer per jaar plaats op alle locaties van Zuyd. De kosten zijn € 60 inclusief studiemateriaal. Ga voor de cursusbeschrijving en alle andere informatie naar Zuydnet.

Stoppen met je opleiding
Als je besloten hebt te stoppen met de opleiding, neem dan de volgende stappen:

 

  1. Verzoek tot beëindiging inschrijving via Studielink
  2. Afspraak maken bij studentendecaan voor restitutie collegegeld
  3. Wijziging studiefinanciering doorgeven aan Dienst Uitvoering Onderwijs
  4. Stopzetten studentenreisproduct
  5. Invullen digitale exit-enquête Flycatcher
Studenten Zuyd Hogeschool