Nieuws
Nieuws

Nieuw bijzonder lectoraat voor meer samenwerking in wijken

Zuyd Hogeschool krijgt er een nieuw bijzonder lectoraat bij: ‘Interprofessionele Samenwerking in de Wijk’. Onder leiding van bijzonder lector dr. Jerôme van Dongen wil het lectoraat een bindmiddel in wijken worden op het gebied van zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. “Een krachtenbundeling die de vitaliteit van de inwoners gaat boosten”, verwacht bestuurder Raymond Clement van de MIK & PIW Groep, die actief is in sociaal werk en kinderopvang, en mede-initiatiefnemer van het nieuwe lectoraat.

MIK & PIW groep werkt al langer samen met twee andere lectoraten van Zuyd: Wijkgerichte Zorg onder leiding van Erik van Rossum en Sociale Integratie onder leiding van Sabrina Keinemans. Uit deze samenwerking is het bijzonder lectoraat van Van Dongen geboren. De partijen zien het bijzonder lectoraat als een officiële bekrachtiging van hun samenwerking. Daarnaast is het meteen een eerste stap om deze samenwerking verder uit te breiden. De benoeming van Van Dongen tot bijzonder lector gaat in per 1 september 2022; de ondertekening vond plaats op 22 juni.

Interprofessionele samenwerking

Het bijzonder lectoraat doet verder onderzoek naar manieren waarop de interprofessionele samenwerking in de wijk kan verbeteren. Onderzoeksvragen kunnen zijn: hoe begeleid, coach en ondersteun je de interprofessionele samenwerking in de wijk? Welke (organisatie)structuur, werkwijzen, leermethoden, tools, hulpmiddelen, eHealth-toepassingen of sociale technologieën kunnen hierbij ondersteunen? Een andere vraag is: onder welke condities leidt samenwerking tussen verschillende beroepskrachten tot aantoonbare meerwaarde voor henzelf, burgers, cliënten en hun naasten?

Vitaliteit en kwaliteit van leven

Al die samenwerking biedt kansen en mogelijkheden en kan worden gezien als ‘het bindmiddel om optimaal bij te kunnen dragen aan de vitaliteit van de burgers in de wijk’, aldus bestuurder Raymond Clement van de MIK & PIW groep. Deze interprofessionaliteit manifesteert zich in de samenwerking tussen professionals uit de zorg- en welzijnssector, maar ook uit de kinderopvang en het onderwijs. Ellen Leers, directeur Gezondheidszorg en Welzijn bij Zuyd, is blij met deze ontwikkeling. Ze ziet kansen voor het onderwijs en onderzoek bij Zuyd: “Het is onze missie met ons onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde, rechtvaardige samenleving’.

Bijzonder lector(aat)

Dr. Jerôme van Dongen, (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk. Van Dongen studeerde gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht (UM). In 2017 promoveerde hij vanuit Zuyd, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UM, op een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Hierna heeft hij het thema interprofessionele samenwerking niet meer losgelaten. Zowel in het onderwijs, onderzoek als in de praktijk is Van Dongen op verschillende manieren bezig om interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Een bijzonder lectoraat is een kenniskring op een hbo-instelling, die het onderzoeksprogramma’s van één of meerdere bestaande lectoraten aanvult. Lectoraten stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis. Zij doen maatschappelijk relevant toegepast onderzoek en zijn een belangrijke spil in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk. Een bijzonder lectoraat wordt in samenwerking met een bedrijf of instelling ingesteld.
 

Saskia Brand-Gruwel, Raymond Clement en Jerôme van Dongen tekenen de overeenkomst voor het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking in de Wijk.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.
 

Meer over het programma Duurzaam Zuyd