Nieuws

Brede Welvaart voor Limburg na corona

Hoe kan Limburg na corona bouwen aan een brede welvaart? Daarover gaat een recent verschenen boekje dat Zuyd Hogeschool samen met Neimed, Etil en ArbeidsmarktInzicht heeft uitgebracht.

De vier partners vinden het belangrijk de landelijke ontwikkelingen en sociaaleconomische trends en hun onderlinge afhankelijkheid specifiek te duiden op Limburgse schaal. In ‘Brede Welvaart voor Limburg na corona’ wordt vanuit uiteenlopende bestuurlijke en beleidsmatige perspectieven gekeken naar de mogelijkheden om te bouwen aan brede welvaart in Limburg.

Welvaart en welzijn

Gezondheid en economie zijn belangrijk, maar ook andere maatschappelijke thema’s dragen bij aan welvaart en welzijn. Denk maar aan:

  • onderwijs
  • veiligheid
  • toegankelijkheid van voorzieningen
  • de kwaliteit van de leefomgeving 
  • sociale- en inkomensgelijkheid

De interviews in het boekje gaan in op de samenhang tussen verschillende domeinen. Zowel bij het signaleren van kwetsbaarheden als bij het benutten van kansen en synergiën voor Limburg.

Prof. dr. Jol Stoffers, lector Employability, bij Business Studies: “Wij hopen dat ‘Brede welvaart voor Limburg na corona’ kan bijdragen aan antwoorden op een belangrijke vraag: welk Limburg willen we nalaten aan de jonge mensen van nu en hoe zorgen we ervoor dat dit beeld werkelijkheid wordt?” Het boekje is gratis te downloaden.