Nieuws

Politieopleiding genomineerd voor Grenslandprijs 2021

De nieuwe, grensoverschrijdende politieopleiding Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI) is genomineerd voor de Grenslandprijs 2021. Dit is een prijs voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De politieopleiding is in nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool ontwikkeld. Doel: de grens niet langer een barrière laten zijn in de aanpak van criminaliteit. De opleiding wordt op diverse locaties in Limburg gegeven.

Samenwerking

Projecten die zich op bijzondere wijze inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de Duitse regio Noordrijn-Westfalen komen in aanmerking voor de Grenslandprijs. Het gaat erom dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen waardoor de landen nader tot elkaar komen. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De juryleden zetten zich ook persoonlijk in voor die grensoverschrijdende samenwerking. Van de twintig inzendingen zijn er uiteindelijk drie genomineerd.

De onafhankelijke vakjury bestaat uit:

Winnaar op Grenslandconferentie

De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 30 september 2021, tijdens de Grenslandconferentie Nederland – Noordrijn-Westfalen in het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede. Bij zowel conferentie als de Grenslandprijs zijn verschillende Duitse en Nederlandse organisaties betrokken waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Limburg, provincie Overijssel, Euregio Maas-Rijn, Euregio Waal-Rijn, Bezirksregierungen van Münster, Keulen en Dusseldorf, en Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ontwikkeling ILI en Zuyd

De nieuwe politieopleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd onder leiding van Martijn Zoet. Ook zijn Zuyd-collega’s Stefan Retrae, senior-docent Recht van de academie Business Studies, en Kim van Montfort, onderzoeker bij het lectoraat Future-proof Financial, zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding.