Nieuws

Grensoverschrijdende politieopleiding van politie, Zuyd en Open Universiteit

Criminelen trekken zich niets van landsgrenzen aan. Sterker nog, ze maken er soms bewust gebruik van. Om de grens niet langer een barrière te laten zijn in de aanpak van criminaliteit, heeft de politie met Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit een nieuwe opleiding ontwikkeld: Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI). De opleiding wordt gegeven vanuit het iLab op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

De politie-eenheid Limburg heeft te maken met 351 kilometer landsgrenzen. Bij grensoverschrijdend werken, stuiten agenten, rechercheurs en medewerkers van de Dienst Intelligence al heel snel op beperkingen. Bij de vraag welke informatie je mag uitwisselen met wie, krijg je bijvoorbeeld te maken met verschillen in wet- en regelgeving en verschillen in bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Maar als je grensoverschrijdende criminaliteit wilt aanpakken, dan mag de informatie-uitwisseling niet stoppen bij de grens. Er was dan ook een behoefte aan kennisontwikkeling op dit gebied. Liefst meteen verbonden met internationale politiesamenwerking.

Kennisontwikkeling én kennismaken

De nieuwe opleiding Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI) richt zich op zowel agenten 'in het blauw', rechercheurs, als agenten die werken bij de Dienst Intelligence. Zij volgen samen de opleiding en gaan samen werken aan echte operationele vraagstukken. Bovendien sluiten in een van de modules ook Belgische en Duitse collega’s aan. De bedoeling is dat de deelnemers over specialisaties en over grenzen heen ervaren welke synergie je kunt bereiken als je vroegtijdig samenwerkt en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijkt.

Modulair en blended

De opleiding is ingedeeld in vier blokken en wordt aangeboden in de vorm van blended learning vanuit iLab op Brightlands Smart Services Campus. Traditioneel face-to-face onderwijs wordt afgewisseld met digitaal leren via bijvoorbeeld webinars en podcasts. Vanaf blok drie wordt de groep cursisten uitgebreid met Belgische en Duitse politiemensen. Leidinggevenden doen vanaf het laatste blok mee. De ILI-opleiding wordt nu als pilot aangeboden bij de eenheid Limburg. Als de ervaringen positief zijn, is het de bedoeling dat ILI onderdeel wordt van het curriculum van de Politie Academie.

Resultaat van samenwerking

De opleidingsmodules zijn ontwikkeld door Politie-eenheid Limburg, in nauwe samenwerking met het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd onder leiding van Martijn Zoet. Ook Zuyd-collega’s Stefan Retrae, senior-docent Recht van de academie Financieel Management, en Kim van Montfort, lid van het lectoraat Future Proof Financial, zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding. Naast de ontwikkeling voert Zuyd (Lectoraat Future Proof Financial en Lectoraat Employability) het onderzoeksprogramma uit en draagt Zuyd zorg voor de uitvoering van de lessen in de pilot. Belangrijk onderdeel hierbij zijn serious gaming en digitale simulaties. De bijdrage van Zuyd is mede tot stand gekomen dankzij de innovatiemiddelen en sluit naadloos aan bij het transitiethema Toekomstbestendig bedrijfsleven, waarin digitalisering en artificial intelligence een belangrijke rol spelen.

Deelnemers positief

Onlangs sloten een aantal politiemedewerkers het eerste blok van de opleiding af onder leiding van Martijn Zoet (linker foto). De reacties zijn erg positief. Volgens een van deelnemers sluit de opleiding perfect aan bij de huidige vraagstukken van de politieorganisatie. Bijvoorbeeld de vraag hoe op basis van informatie, beter geprioriteerd kan worden en capaciteit dus goed benut. Maar ook laat de opleiding volgens de deelnemers het belang van goed registreren zien, zodat goede analyses gemaakt kunnen worden.

Lees ook het artikel iLab start nieuwe grensoverschrijdende politieopleiding.