Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
groen 3

Facility Management

Studieopbouw
In het eerste jaar maak je kennis met de werkvelden van facility management. Vanaf het tweede jaar mag je je eigen accenten aanbrengen en kun je je specialiseren. In jaar 3 en 4 ga je twee keer een half jaar op stage en je sluit de opleiding af met een examen.


Wat kun je verwachten in het eerste jaar?

In het eerste jaar - de propedeuse - maak je kennis met de werkvelden van facility management. Dat doe je via excursies, gastcolleges en interviews met facility managers. En door echte opdrachten van bedrijven en overheid die je in kleine projectgroepen uitvoert met een paar medestudenten. In de propedeuse neem je ook deel aan de door studenten zeer gewaardeerde Ardennen outdoortraining.

Opdrachten
De opdrachten gaan over klanten adviseren, dienstverlening organiseren en aanbieden en kwaliteit evalueren. In die opdrachten komen heel veel aspecten van facilitaire dienstverlening aan bod. Denk aan bedrijfskunde, marketing en recht, beheer van gebouwen en terreinen. Maar ook aan communicatie en sociale vaardigheden.

 

 


Het tweede jaar en verder

 

Tweede jaar
Net als in het eerste jaar werk je met medestudenten aan opdrachten. Die gaan bijvoorbeeld over servicemanagement, accommodatiemanagement, performancemanagement en ondernemerschap. De opdrachtgevers zijn altijd echte organisaties. Een deel van de studie mag je zelf invullen. Dat doe je op basis van jouw studieloopbaanplanning. In jaar twee ben je samen met andere studenten een week gastheer van studenten van andere Europese hogescholen. Ook ben jij een week te gast op een van deze hogescholen.

Derde en vierde jaar
Tijd voor verdieping via stages en minoren. Minoren zijn onderwijsblokken die je bij Facility Management kunt volgen, maar ook bij  andere opleidingen van Zuyd of andere hogescholen. Voorbeelden van minoren zijn: 

 • Eventmanagement 
 • Vital Communities 
 • Real estate challenges
 • Circulaire economie

Naar het buitenland
Je kunt je stage doen in het buitenland, maar ook een deel van je studie in het buitenland volgen. Facility Management werkt samen met partnerscholen in Duitsland, Oostenrijk en Finland. In het derde en vierde jaar kun je internationale, Engelstalige modules volgen of studeren bij een van onze partnerscholen. Natuurlijk hebben we ook contacten met Nederlandse, Europese en Mondiale verenigingen voor Facility Management.

 

 

Praktijkervaring opdoen in een stage

Stage in binnen- of buitenland
Tijdens je stage ga je aan het werk in bedrijven. In totaal werk je 40 weken aan je stageopdrachten. Je mag zelf je stagebedrijf zoeken, maar je kan ook kiezen uit het stage-aanbod van de opleiding. Voor je stages hoef je niet in Limburg te blijven. En ook niet in Nederland. Stage-opdrachten kun je ook in het buitenland uitvoeren. In Europa, in bijvoorbeeld Duitsland, Spanje of Italië en Groot-Brittannië. Vind je Europa te klein? Ook Zuid-Afrika, India of Curaçao behoren tot onze stagelanden. Zo’n internationale stage is een groot voordeel voor jou, je (internationale) werkgever en voor collega’s.

 

Stageopdrachten
Wat moet je je voorstellen bij de stage-opdrachten? Je kan bijvoorbeeld de opdracht krijgen om een klanttevredenheidsonderzoek op te zetten of een workshop te organiseren voor afstudeerders die hen voorbereidt op wat hen financieel allemaal te wachten staan. Het is ook mogelijk dat je meeloopt met de facilitair manager om de kneepjes van het vak nog beter onder de knie te krijgen. Of je brengt de huisvestingsbehoefte van een organisatie in kaart. Of je bedenkt een nieuwe bestemming voor een gebouw, of je organiseert een evenement, of je maakt een communicatieplan, of...  Heel veel mogelijke opdrachten, die één ding gemeen hebben. Jij bepaalt wat je wilt doen en of die opdracht bij jou past.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage doe je heel veel zelf, maar je wordt niet aan je lot overgelaten. Je krijgt steun van je begeleider in het stagebedrijf en een docent begeleidt je vanuit de opleiding Facility Management.

Mark Bazen

Lees meer

Het einde in zicht

Afstudeeropdracht
In het laatste jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Een aantal voorbeelden:

 • onderzoek naar de uitbesteding van facilitaire diensten 
 • ontwikkelen van een dashboard voor het meten van prestaties van facilitaire diensten 
 • ontwikkelen van een draaiboek en het organiseren van een evenement 
 • opstellen van een adviesrapport over onderlinge afstemming/programmering van evenementen in stad/regio 
 • sport- en recreatieaccommodaties beheren en exploiteren 
 • optimaliseren van de front-office van een leisure bedrijf
 • doorlichten en verbeteren van de bedrijfsprocessen bij grootschalige renovatieprojecten 
 • opstellen van een plan van aanpak om structurele leegstand in winkelgebieden terug te dringen 
 • opzetten van een buurtontwikkelingsplan: inventarisatie van knelpunten in een wijk 
 • opstellen en uitvoeren van een behoeftenonderzoek of een klanttevredenheidsonderzoek 

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een bachelorexamen waarin je docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld laat zien dat je het vereiste eindniveau behaald hebt. Dan ben je klaar om als beginnend professional zelfstandig het werkveld in te gaan. 

Diploma
Als je deze opleiding met goed gevolg hebt afgerond dan krijg je de graad Bachelor in Business Administration (BBa). 

 

Nog meer weten over de opleiding Facility Management?

 

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie