Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
groen 3

Facility Management

Na de studie
Na afronding van de opleiding kun je een baan gaan zoeken, maar doorstuderen behoort ook tot de mogelijkheden. Als alumnus kun je lid worden van het alumninetwerk van Zuyd.

Wil je na de opleiding doorstuderen?

Nog niet uitgeleerd? En wil je nog verder studeren? Dan zijn er volop mogelijkheden in Nederland of in het buitenland. Je kan een universitaire opleiding volgen, maar je kunt ook kiezen voor eenjarige masteropleidingen.

Master Facility Management
Een goed aansluitende masteropleiding is de European Master of Facility Management and Real Estate Management.

Doorstroomminor
Als je wil doorstuderen om een universitaire masterdegree te halen, voor de doorstroomminor waarmee je een aantal masters aan de Universiteit van Maastricht in één jaar kunt afronden. Je wordt toegelaten zonder schakelprogramma’s of toelatingsexamen te hoeven doen. Het betreft de volgende masters van de UM:

  • Master International Business 
  • Master Management of Learning
  • Master Global Supply Chain Management and Change 
  • Master Information and Network Economics

Andere studies
Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden zoals goed aansluitende studies, met mogelijkheden voor verkorte trajecten van twee tot drie jaar? Denk dan aan bedrijfswetenschappen en consumentenwetenschappen, bedrijfskunde, cultuurwetenschappen, vrijetijdswetenschappen en communicatiewetenschappen. Maar ook aan hospitality management en personal leadership. 

 

Alumni

Facility Management is begonnen als opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen aan de locatie Wachtendonck te Heerlen. De schatting van het totaal aantal afgestudeerden tot nu toe loopt tegen de 3000! Hopelijk zullen veel van hen de weg naar deze site vinden en zich aanmelden voor het alumni-bestand

De natuurlijke verbondenheid die er is tussen de alumnus en zijn/haar hogeschool is duidelijk. Als alumnus heb je er belang bij dat de opleiding van herkomst goed aangeschreven blijft en dat je aanvullende scholings- en contactmogelijkheden ten volle kunt blijven benutten. De opleiding en faculteit zijn erbij gebaat om het vanzelfsprekende potentieel van de eigen alumni te gebruiken om voeling te houden met ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Dat doen we dan ook al sinds jaren intensief. Bij werkveldcontacten rond stages en in toenemende mate ook rond studieonderdelen (projectonderwijs) komen we elkaar vaak tegen. We maken afspraken, plannen projecten, proberen van elkaar te leren en elkaars belangen te bevorderen. En last but not least, we praten bij over de ontwikkelingen in carrière, beroep, en onderwijs. 
Ook is gebleken dat de alumni er behoefte aan hebben om met elkaar in contact te treden. Om persoonlijke redenen maar zeker ook om te "netwerken" en ervaringen uit te wisselen. Jaarlijks organiseert opleiding Facility Management enkele thema-avonden voor contacten in het werkveld, alumni en vierdejaars studenten.

Kijk op LinkedIn: FM alumni HS Zuyd 

Misschien heb je nog contact met ex-studiegenoten. Natuurlijk stellen we het op prijs als je ook hen wilt attenderen op deze groepen. Op- en aanmerkingen zijn ook altijd welkom. Wij vernemen graag jullie reacties!

Marisa Habets en Erna Konings
E marisa.habets@zuyd.nl en erna.konings@zuyd.nl
Alumnicoördinatoren opleiding Facility Management

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie