Nieuws
Nieuws

Boek: ‘hulpverlener, luister écht naar ouders’

De voorzitter van het Europees Parlement heeft een boek gekregen over goede hulpverlening aan ouders. Zuyddocenten Wim Goossens en Hilde van Schaeren van Social Work schreven het boek met vijf andere Europese hogescholen en universiteiten.

Kinderen grootbrengen. Om dat goed te doen, hebben ouders tijdens hun ‘carrière’ fijne hulpverleners nodig die écht luisteren en goed meedenken. Geen ‘experts’ die het allemaal beter weten. Dat vinden schrijvers van zes Europese universiteiten en hogescholen in hun gezamenlijke boek ‘Reimagening Parenthood in Diverse Context’.

Twee van die schrijvers zijn Hilde van Schaeren en Wim Goossens van Social Work. Wim is ook de initiatiefnemer van het boek en een internationaal programma hierover. De auteurs zijn in 2013 begonnen aan het boek nadat Wim het idee opperde in Finland bij SAMK. Nu, tien jaar later op woensdag 11 oktober, nam de voorzitter van het Europees Parlement hun boek in ontvangst.

Solidair

“Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en daarom verdienen ze hulpverleners die écht met hen meedenken. We moeten solidair met ouders zijn en beseffen dat het best ingewikkeld is om tegenwoordig kinderen op te voeden”, vertellen Hilde en Wim. Hun boek is daarom bedoeld voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Vooral studenten, docenten, beroepskrachten, ouders, kinderen en beleidsmakers kunnen er veel aan hebben.

Blinde vlekken

De twee docenten van Zuyd wijzen erop dat hulpverleners blinde vlekken kunnen hebben in hun omgang met ouders. “In het boek leggen we veel van die vlekken bloot. Ouderschap maakt je kwetsbaar en heeft impact op wie je bent. Vanaf het moment dat je een kind krijgt, besef je dat je altijd ouder zult zijn”, zegt Hilde. “En dat geeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid”, voegt Wim toe.

Wim en Hilde twijfelen er niet aan dat iedere ouder graag goed voor zijn kind zorgt. “Maar soms lukt dat door omstandigheden niet. Als je dan om hulp vraagt en ‘experts’ ontmoet die het beter weten, is dat niet altijd terecht. Luisteren die hulpverleners wel genoeg naar je? Sommige professionals richten zich er bijvoorbeeld vooral op dat je een ‘opvoeder’ bent. Maar als ouder ben je natuurlijk veel meer dan alleen een opvoeder.” Wim en Hilde vinden daarom dat de hulpverlening aan ouders anders moet. Ze pleiten voor een ‘oudergerichte benadering’ waarin de problemen en vragen van ouders centraal staan.

Welvarend Europa

Ze vinden het belangrijk dat de voorzitter van het Europees Parlement hun boek in ontvangst neemt, omdat ouderschap aansluit op veel onderwerpen waar Europa over gaat. “Denk aan de combinatie van ouderschap en armoede, migratie, bureaucratische systemen, beleid, nieuwe technologie, klimaatverandering, oorlog en polarisatie. Ouders vormen een belangrijk fundament in de samenleving. Als we goed zorgen voor ouders, doen kinderen het beter. En blije, met zorg opgevoede kinderen, zorgen in de toekomst voor een stabieler en welvarender Europa.”

Zes hogescholen

De andere vijf Europese hogescholen die met Zuyd hebben gewerkt aan het boek zijn: Howest (Brugge, België), UCLL (Leuven/Hasselt, België), SAMK (Pori, Finland), Viko (Vilniaus Kolegia, Vilnius. Litouwen), Trend University (Nottingham, Verenigd Koninkrijk) en Malta Univerisity, Malta).