Nieuws
Nieuws

Bijzonder lectoraat onderzoekt samenwerking in wijken

Het is lekker wonen in een wijk waar verschillende instanties, deskundigen en zorgverleners als een goed geoliede machine samenwerken. Sterker nog, zo’n wijk vergroot de kansen van alle bewoners. Maar hoe zorg je dat bijvoorbeeld welzijn en zorg soepel op elkaar ingespeeld raken? Dat onderzoekt het nieuwe bijzonder lectoraat ‘Interprofessionele Samenwerking in de Wijk’. Op 14 juni houdt bijzonder lector dr. Jerôme van Dongen zijn inaugurele rede ‘Samen maken we het verschil’.

In zijn rede geeft Van Dongen meer duidelijkheid over zijn zoektocht naar het optimaliseren van de interprofessionele samenwerking in de wijk. Hij schetst het veranderde speelveld in de wijk en noemt enkele motieven die deskundigen aansporen om samen te werken met experts in een hele andere discipline. Ook gaat hij in op de verschillende manieren waarop die samenwerking vorm krijgt in wijken en hij benoemt enkele factoren die de samenwerking beïnvloeden. Daarna presenteert hij de missie, onderzoeksthema’s en werkwijze van zijn bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking in de Wijk.

“Het optimaliseren van die samenwerking in de wijk op het snijvlak van zorg en welzijn is noodzakelijk, relevant en tegelijkertijd soms complex, lastig en uitdagend”, zegt hij. De meerwaarde ontstaat als ieders kennis en kwaliteiten optimaal worden benut. “Dit vraagt een samenspel tussen mensen die actief zijn in het zorg- en welzijnsdomein. Het gaat dan om iedereen. Of ze nu een formele of informele rol hebben.” Van Dongen hoopt die samenwerking een boost te geven met verschillende onderzoeken, projecten, onderwijsactiviteiten en initiatieven van het bijzonder lectoraat.