Nieuws
Nieuws

Aantrekkelijke kans voor gezamenlijke locatie Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht in cultureel erfgoed

De ontwikkeling van een gezamenlijke duurzame locatie voor Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht van Zuyd Hogeschool is weer een stap dichterbij gekomen. Dinsdagmiddag 23 mei heeft de gemeente Maastricht in een gezamenlijke persconferentie bekendgemaakt dat de twee jaar eerder door haar uitgeschreven tenderprocedure voor de locatie Landbouwbelang aan de Maas in Maastricht succesvol is afgerond. Het consortium van Maastrichtse ontwikkelaar RO-groep, Belgische ontwikkelaar Vestio en Group Machiels, heeft de aanbesteding gegund gekregen voor herbestemming van dit industriële erfgoed.

Toekomstbestendige en duurzame onderwijslocatie

Onderdeel van het plan is ruimte voor de onderwijslocatie van de Podiumkunsten in een gezamenlijk, toekomstbestendig en duurzaam gebouw dat rechtdoet aan de eigenheid van deze twee bijzondere academies. Daarmee ligt er een mooie nieuwe kans voor huisvesting van de Toneelacademie Maastricht en het Conservatorium Maastricht (Podiumkunsten) van Zuyd. Daarnaast zijn in het plan andere functies opgenomen zoals woningen – onder meer voor studenten van de Podiumkunsten – sport, horeca en openbare ruimte.

Mare de Groot: “Naadloze verbinding cultureel erfgoed en hedendaags kunstonderwijs”

Volgens Mare de Groot, directeur Podiumkunsten doet de voorliggende propositie volledig recht aan zowel de locatie, het Sphinxkwartier als het onderwijs: “Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat dit plan onze studenten een moderne en duurzame onderwijslocatie biedt die het bestaande erfgoed naadloos verbindt met de eisen die aan hedendaags kunstonderwijs worden gesteld. De mogelijkheid van wonen voor studenten binnen het plan, contact met inwoners en publiek uit Maastricht en daarbuiten, en de nabijheid van de andere culturele instellingen in het Sphinxkwartier versterken dit.”

André Postema: “Cruciale rol Podiumkunsten in cultureel profiel Maastricht en provincie”

Ook André Postema, per 1 juni 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd, is verheugd over de locatie: “Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht spelen een cruciale rol in het culturele profiel van onze stad en provincie. Daar hoort passende, toegankelijke, zichtbare en toekomstbestendige huisvesting bij. Met de propositie Landbouwbelang aan de Maas hebben we een unieke mogelijkheid om de podiumkunsten van Maastricht en het onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt naar een hoger plan te brengen.”

Toekomstbestendige en duurzame locatie voor kunstonderwijs

Zuyd is sinds een aantal jaar mogelijkheden aan het verkennen voor gezamenlijke huisvesting van Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht. Nu zijn deze opleidingen in drie verschillende gebouwen in Maastricht gehuisvest. Monumentale panden die maar gedeeltelijk zijn te verduurzamen en onvoldoende aansluiten op de onderwijsbehoeftes. De afgelopen tijd is verkend aan welke criteria een gebouw voor Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht moet voldoen. Dit is vastgelegd in een Programma van Eisen. Hierin hebben docenten, medewerkers en studenten meegedacht. Daarbij wordt herhuisvesting in het – aantrekkelijke – Sphinxkwartier al meerdere jaren verkend. Het huidige plan geeft vertrouwen dat voor onze studenten een moderne en duurzame onderwijslocatie kan worden gerealiseerd. De locatie biedt namelijk naadloze verbinding tussen bestaand erfgoed en de eisen die aan hedendaags kunstonderwijs worden gesteld.

Verdere uitwerking

Gedurende de tenderprocedure heeft er met verschillende (potentiële) afnemers ruimtelijk en financieel vooronderzoek plaatsgevonden. Dit schepte vertrouwen. De komende periode staat voor Zuyd in het teken van verdere uitwerking van het plan. De basis hiervoor is het Programma van Eisen. Vervolgens moet het plan financieel getoetst worden op haalbaarheid. In de verdere uitwerking van plannen zullen uiteraard opnieuw docenten, medewerkers en studenten worden betrokken. Wanneer de procedures volgens planning verlopen kan de bouw naar verwachting medio 2025 starten. De bouwperiode bedraagt dan ongeveer twee jaar.

Ga hier naar het persbericht.

Ga voor meer informatie over het gehele herbestemmingsproject en de ontwikkelingen naar deze webpagina.
 

Strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan Zuyd – Bouwen aan de toekomst

Zuyd Hogeschool bouwt aan de toekomst. Dat doen we voor onze studenten en onze medewerkers. Daarbij krijgt de student les in een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. Een plek waar ruimte is om samen te leren, samen te werken en elkaar te ontmoeten. In een omgeving die je motiveert om je opleiding met plezier te doorlopen. Onze medewerkers ondersteunen we om hun werk gemotiveerd en met plezier te doen. Op een plek waar je collega’s en studenten ontmoet.

Dit betreft een artist impression uit de schetsontwerpfase. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goed opgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.