Nieuws
Nieuws

Nieuw bijzonder lectoraat: ‘Begrijpelijk Communiceren’ voor communicatiekwetsbare cliënten in zorg- en welzijnssector

Met ingang van 1 januari 2023 gaat bij Zuyd Hogeschool een nieuw bijzonder lectoraat van start: Begrijpelijk Communiceren. Dit bijzonder lectoraat richt zich op communicatiekwetsbare cliënten in de zorg- en welzijnssector, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij en sterker komen te staan in hun eigen zorgproces. Het nieuwe bijzonder lectoraat is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsinstelling Koraal.

‘Begrijpelijk communiceren belangrijke toegangsdeur naar participatie en passende zorg’

Bijzonder lector dr. Ruth Dalemans: ‘Voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn, is communiceren niet vanzelfsprekend, waardoor deelnemen in de maatschappij en in het eigen zorgproces vaak een beproeving wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms geldt dit eigenlijk voor ons allemaal, want wie worstelt er niet eens met bijvoorbeeld juridische taal of een medisch gesprek. Begrijpelijk communiceren is dan ook een belangrijke toegangsdeur naar deelname aan de maatschappij en ook voor het realiseren van passende zorg. Daar gaan we ons op richten binnen het bijzonder lectoraat: communicatie die begrijpelijk is voor de betrokkenen én van betekenis is voor het proces waarin cliënt/burger of naasten betrokken zijn. Begrijpelijk communiceren is een complex proces waarbij er ingezet kan worden op meerdere spelers tegelijkertijd. Denk daarbij aan de hulpvrager, de professional, de interactie tussen beiden, maar zeker ook niet te vergeten: de fysieke en sociale omgeving. Ik verheug mij erop om samen met cliënten, medewerkers en onderzoekers van Koraal in dialoog met docenten, studenten en onderzoekers van Zuyd invulling te geven aan dit thema! `

Bijzonder lector dr. Ruth Dalemans: ‘Daar gaan we ons op richten binnen het bijzonder lectoraat: communicatie die begrijpelijk is voor de betrokkenen én van betekenis is voor het proces waarin cliënt/burger of naasten betrokken zijn.’

Verbinding met lectoraten en opleidingen binnen Zuyd…

Het nieuwe bijzonder lectoraat wordt ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van dr. Emmylou Beekman en heeft tegelijkertijd een sterke link met het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën, dat onder leiding staat van dr. Anna-Eva Prick. Ook is het lectoraat verbonden met de Academie voor Logopedie. Beide lectoren zien veel kansen voor verbinding en gezamenlijk onderzoek, praktijkinnovatie, kruisbestuiving en co-creatie. Zo heeft het lectoraat Autonomie en Participatie al verschillende projecten rondom het focusthema met Koraal uitgevoerd en lopen. De verwachting is dat Begrijpelijk Communiceren ook een boost zal geven aan de verdere uitbouw van de samenwerking tussen Koraal en Zuyd, en van betekenis zal zijn voor professionalisering van zowel zorgprofessionals als docent-onderzoekers. Dit met een kruisbestuiving naar de zorgopleidingen en met positief resultaat voor de cliënt en student.

‘ Het bekrachtigen van de samenwerking tussen Koraal en Zuyd Hogeschool met het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren geeft een stimulans aan zowel het onderzoek en de innovatie in de zorg als aan het opleiden van onze studenten in een innovatieve praktijk’, aldus Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

… én met Koraal en het overige werkveld

Het thema van het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren sluit naadloos aan bij de missie en visie van Koraal: mensen in hun kracht zetten zodat zij het leven kunnen leiden dat ze willen en zodat ze kunnen meedoen. Koraal wil dat iedereen regisseur kan zijn van zijn eigen leven en kan deelnemen aan de maatschappij. Binnen zorg, onderwijs en arbeid ondersteunt Koraal cliënten en leerlingen om te ontdekken waar hun eigen kracht ligt en die samen verder te ontwikkelen zodat ieder mens op zijn eigen manier kan meedoen. Daarbij is er een sterke focus op onderzoek en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis. Begrijpelijk Communiceren vervult dan ook een brugfunctie tussen Koraal en Zuyd op gemeenschappelijke strategische thema’s en tussen vragen op de werkvloer en wetenschappelijk onderzoek. Het lectoraat biedt mogelijkheden voor meer diepgaand, langeretermijnonderzoek en een interdisciplinaire samenwerking van verschillende teams van beide organisaties in verschillende stadia van onderzoek.

Jeroen Hoenderkamp, Manager Strategie & Kennisontwikkeling: “Zelf mee praten over je eigen leven en de ondersteuning die je daarbij krijgt is de basis van al onze dienstverlening bij Koraal. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat mensen dat ook kunnen, omdat de mensen waarvoor wij werken vaak communicatiekwetsbaar zijn. Door samen met Zuyd aan begrijpelijke communicatie te werken, verstevigen we het fundament waarop Koraal is gebouwd.”

Het onderzoek van Ruth Dalemans en haar collega’s en partners is enkele keren in de prijzen gevallen. Lees hier meer: Zuyd Hogeschool wint tweede prijs RAAK-award 2021, Onderzoeksproject Zuyd Hogeschool ontvangt Open Science Award van minister Dijkgraaf.

Een stralende Ruth Dalemans, bijzonder lector Begrijpelijk Communiceren, tijdens de ondertekening. Links Saskia Brand-Gruwel (lid College van Bestuur Zuyd), rechts Jeroen Hoenderkamp (Manager Strategie & Kennisontwikkeling).