Nieuws
Nieuws

Onderzoeksproject Zuyd Hogeschool ontvangt Open Science Award van minister Dijkgraaf

Het RAAK-onderzoeksproject ‘Zie en hoor de client’ van Zuyd Hogeschool heeft uit handen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de Open Science Award in ontvangst mogen nemen.

‘Zie en hoor de cliënt’ richt zich op ondersteuning en verbetering van de communicatie tussen zorgprofessionals en cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In dit onderzoeksproject is de leidraad ‘Communicatievriendelijk meten’ ontwikkeld. Daarnaast zijn drie bestaande vragenlijsten voor NAH-cliënten herontworpen op communicatievriendelijke manier. Het resultaat was dat deze NAH-cliënten de vragenlijsten goed begrepen en betrouwbaar konden invullen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen andere zorgprofessionals helpen om duidelijker te krijgen wat de behoeften van NAH-cliënten zijn en welke interventies nodig zijn. Tegelijkertijd helpen de uitkomsten van dit onderzoek NAH-cliënten om zich beter te kunnen uiten, waardoor zij beter begrepen worden.

Nauwe samenwerking professionals en cliënten

‘Zie en hoor de cliënt’ is een multidisciplinair onderzoeksproject waarin niet alleen nauw samengewerkt is tussen – bijvoorbeeld – logopedisten, specialisten in medische communicatie en taalspecialisten. In het project is echter ook nauw samengewerkt met cliënten zelf en met Burgerkracht Limburg. Dit is een organisatie die “Limburgers krachtiger wil maken door hun zelfredzaamheid te versterken en hun participatie in de samenleving te vergroten”.

Aansluiten bij behoeften

Het onderzoek staat onder leiding van dr. Ruth Dalemans, hoofddocent-onderzoeker bij het Zuyd-lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van lector Emmylou Beekman. De onderzoekers in ‘Zie en hoor de cliënt’ zijn verbonden aan Zuyd Hogeschool, Rijndam Revalidatie, Hogeschool Rotterdam en Vives Hogeschool. Vanaf de start tot het einde van dit project waren mensen die communicatiekwetsbaar zijn, ook betrokken als onderzoekpartners. Hierdoor sluit het project nauw aan bij de behoeften van de doelgroep. Door het steeds opnieuw op zoek gaan naar communicatievriendelijke methoden om de eindgebruikers optimaal te laten participeren in elke fase van het project – van het diagnosticeren van problemen, het ontwikkelen van oplossingsrichtingen tot het uittesten van deze aanpassingen in vragenlijsten – werd het onderzoeksproces inclusief en toegankelijk.

“Uitstekend, solide project met echte impact”

Volgens de programmacommissie die de genomineerde onderzoeken beoordeelde, is ‘Zie en hoor de cliënt’ “Een uitstekend, solide project met echte impact, waarbij cliënten als individuen betrokken zijn bij het ontwerpen van een vragenlijst, en daardoor deel uitmaken van de methodologische ontwikkeling van het project op hoog niveau.”

Open Science Award: verbinding onderzoekers en maatschappij
De Open Science Award is een gerenommeerde prijs voor onderzoekers of onderzoeksstudenten die Open Science hebben gebruikt om hun onderzoek toegankelijker, transparanter of reproduceerbaarder te maken. De Open Science Award richt zich, conform de aanbevelingen van Unesco op het gebied van Open Science, op bevordering van de verbinding tussen onderzoekers en maatschappij.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.