Nieuws
Nieuws

Inauguratie Eric Mantelaers als bijzonder lector ‘Future-proof Auditor’

Dr. Eric Mantelaers houdt op 21 oktober 2022 zijn inaugurele rede als bijzonder lector van het lectoraat Future-proof Auditor. Aansluitend volgt zijn inauguratie door dr Saskia Brand-Gruwel bestuurslid van Zuyd. De bijeenkomst begint om 15.00 uur in de Hotel Management School in Maastricht.

De titel van Mantelaers’ rede is ‘Van geschiedschrijver naar sensor: het Continuum Paradigm’. Accountants wordt nog wel eens verweten te veel en te lang in de achteruitkijkspiegel te kijken. Gebruikers van accountantsdiensten hebben behoefte aan actuele en het liefst voorspellende informatie, zeker als het gaat om het tijdig onderkennen van problemen op het gebied van de continuïteit en fraude. Dit vraagt om meer transparantie van de accountant en de competenties om moderne technologie effectief in te zetten. Onder leiding van Mantelaers gaat het bijzonder lectoraat Future-proof Auditor onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles. Hierbij werkt het lectoraat nauw samen met het lectoraat Future-proof Financial en richt zich specifiek op de accountant. RSM Accountants financiert de onderzoeken.

Dr. Eric Mantelaers

Mantelaers is ruim 34 jaar werkzaam in de accountancy. In 1996 studeerde hij af als registeraccountant (RA) en in 2004 als accountant-administratieconsulent (AA). Ook is hij sinds 1996 betrokken bij het onderwijs voor accountants. In de loop van zijn carrière rondde hij diverse aanvullende opleidingen af op het gebied van IT-auditing (CISA) en security (C|CISO). In 2021 behaalde hij zijn PhD. Mantelaers is als partner en hoofd bureau vaktechniek werkzaam bij RSM Accountants. Als docent/onderzoeker is hij tevens verbonden aan onder meer Maastricht University (1996), FHR Business School (2000) en Nyenrode Business Universiteit (2020).

Lees hier meer over de oprichting van het lectoraat Future-proof Auditor: RSM en Zuyd Hogeschool werken samen aan de ontwikkeling van de Future-proof Auditor

Ga naar de lectoraatspagina: Future-proof Auditor