Nieuws
Nieuws

André Postema benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Drs. André Postema is door de Raad van Toezicht benoemd als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 december 2022 neemt hij de portefeuille Bedrijfsvoering over van drs. Olaf van Nugteren MLD, die afscheid neemt van Zuyd na het afronden van zijn maximale benoemingstermijn.

André Postema (1969) is afgestudeerd als econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruime management- en bestuurservaring in het bedrijfsleven, onderwijs, de wetenschap en zorg. Hij was onder meer vicepresident bij Ernst & Young/Cap Gemini Nederland, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht en voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs. André Postema is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Verder vormgeven aan kennis en talent

André Postema kijkt ernaar uit om bij Zuyd en weer in Limburg aan de slag te gaan: ‘Zuyd is een prachtige hogeschool met een belangrijke rol als ontwikkelaar van kennis en talent in onze regio. Ik zie ernaar uit om hier samen met de collega’s, studenten en stakeholders van Zuyd de komende jaren verder vorm aan te geven.’

Vertrouwen en waardevolle bijdrage

De Raad van Toezicht heeft André Postema benoemd op unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie met, onder meer, vertegenwoordigers van medewerkers en studenten vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad. De Centrale Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd over de benoeming. ‘Dit tekent het brede vertrouwen in zijn persoon’, aldus prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht. ‘André heeft veel ervaring met grote complexe kennisorganisaties en heeft Zuyd Hogeschool goed leren kennen. Bovendien is hij, ook in het onderwijs, geruime tijd verantwoordelijk geweest voor bedrijfsvoeringportefeuilles − waaronder financiën en huisvesting − en heeft een uitgebreid netwerk in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat André een waardevolle bijdrage zal leveren aan de het realiseren van de ambities van Zuyd.’

André Postema was politiek actief in de gemeenteraad van Maastricht (2002-2006), de Eerste Kamer (2011-2019) en het Benelux Parlement (2011-2019). Hij woont met zijn partner in Maastricht en heeft twee kinderen.

Met deze benoeming bestaat het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool per 1 december 2022 uit: dr. Luc Verburgh (voorzitter), prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek) en drs. André Postema (portefeuillehouder Bedrijfsvoering).