Nieuws
Nieuws

Podcast 6: Emoties jongeren peilen via een apparaatje

Studenten van Zuyd dragen buiten de collegezaal een steentje bij aan onderzoeken van bedrijven en instellingen. Om die onderzoeken in beeld te krijgen, is een podcastserie gemaakt over tien lectoraten en onderzoeksgebieden. Vandaag zoomen we in op: LImburg MEet (LIME).

Voor zover studenten van Commerciële Economie konden nagaan, bestaat het nog nergens anders in het land. Eén centrum dat zo’n beetje alle gezondheidsproblemen in een regio of provincie oplost. LIME 2.0 lijkt dus uniek in Nederland. Het centrum is een broedplaats voor nieuwe uitvindingen, een ontmoetingsplek voor patiënten en onderzoekscentrum in één.

Nu wordt vooral gesleuteld aan problemen die binnenkomen via Limburgse patiënten of zorginstanties en -bedrijven. Maar wie weet, kan LIME 2.0 in de toekomst wel hofleverancier voor de Euregio worden of wereldwijd hulp bieden. Zo vat interviewer Martijn Zoet (lector Futureproof Financial) de droom samen van Fouad de Vries in de podcast over LIME.

Meer stress bij jongeren

De Vries werkt bij Zuyd en is de programmamanager van LIME. Hij kan zich wel iets voorstellen bij dat droombeeld. “Het zou mooi zijn als we over een jaar of vier één grote kapstok hebben waar we de verschillende onderzoeksvragen voor een bepaald thema op in kunnen pluggen. LIME is de smeerolie die ervoor moet zorgen dat dit lukt”, zegt De Vries. Als voorbeeld noemt hij de explosieve toename van het aantal kinderen en jongeren dat mentaal in de knel zit. “We kregen van pleegzorginstelling Xonar te horen dat de werkdruk bij hen gigantisch is.” Mede door corona zitten steeds meer jongeren met problemen en moeten kinderen thuis weg worden gehaald. In hun reacties verschillen deze kinderen enorm van elkaar. De ene slaat letterlijk om zich heen, terwijl een ander introvert is en zichzelf pijn gaat doen (automutilatie, red.). Om hulpverleners beter te laten inschatten hoe het met een kind gaat, willen een slim, simpel en goedkoop apparaatje ontwikkelen. Via zo’n wearable ziet de hulpverlener in een oogopslag: ‘met dit kind moet ik even praten omdat hij een hoge hartslag heeft en veel stress’.” De Vries voegt hieraan toe dat de hulpverlener de wearable ook zelf kan dragen om zijn eigen emoties te lezen. “Zelf kunnen hulpverleners ook gestrest worden tijdens een gesprek en dat heeft dan weer een effect op het kind. Onze studenten kijken nu of die wearables voor beiden werken.”

VR-therapie en slimme shirts

Een wearable die emoties peilt, is nog maar een van de vele uitvindingen en projecten waar LIME mee bezig is. Andere nieuwe meettechnieken zijn:

  • Het gebruik van Virtual Reality in traumatherapie om de behandeling te versnellen.
  • De ontwikkeling van een T-shirt waarin sensoren zijn verwerkt. Het shirt kan gewoon in de wasmachine en als ouderen of patiënten in de geestelijke gezondheidzorg het dragen, zien hulpverleners heel snel hoe het met hen gaat. Het shirt meet bijvoorbeeld de hartslag en bloeddruk maar ook het zuurstofgehalte in het bloed.

“Stel een burger of bedrijf wil zich bij jullie melden met een onderzoeksvraag of een mogelijke oplossing, kan dat”, wil Zoet weten. “Jazeker, iedereen is welkom. Mensen kunnen zich melden bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen of contact opnemen via bij limeconnect.nl”, antwoordt De Vries. “We bekijken bij elke vraag wel of een project toegevoegde waarde heeft en of het aansluit bij een groter thema. Dat was bijvoorbeeld bij de vraag van Xonar het geval.” Want in diezelfde periode kreeg LIME ook van de Mutsaersstichting uit Roermond een soortgelijk hulpverzoek. De stichting komt op voor kwetsbare doelgroepen en ziet net als Xonar dat het water steeds meer jongeren aan de lippen staat. “Op dat moment gaan we die twee natuurlijk aan elkaar koppelen omdat samenwerking bij grotere thema’s veel voordelen heeft.”

Dat geldt niet alleen voor de samenwerking tussen verschillende instanties en beroepskrachten. Ook de samenwerking tussen studenten en docenten van verschillende opleidingen (Commerciële Economie, ICT, Enginering, Biometrie, Business en Gezondheidszorg) in combinatie met de lectoraten binnen Zuyd is een rijke voedingsbodem voor LIME. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de mbo-opleidingen Gilde en Vista en Universiteit Maastricht. “Het grote voordeel om LIME en Zuyd in te schakelen is dat Zuyd als onderwijsinstelling dit allemaal doet zonder winstoogmerk. Daarom zijn wij een interessante partner. Ons voordeel is intussen dat Zuyd hierdoor met onze poten in de klei staat. Alleen samen met verpleegkundigen, de specialist en huisarts kunnen we goede oplossingen zoeken.” Het onderzoek dat LIME doet, heeft raakvlakken met verschillende transitiethema’s van Zuyd (Circulair produceren, Toekomstbestendig bedrijfsleven en Waardevolle wijken) maar het meeste met Gezonde samenleving. Het hele gesprek van Martijn Zoet met Fouad de Vries is hier te horen.