Nieuws

Nieuwe lector Vaktherapie Zuyd Hogeschool: Anna-Eva Prick

Het College van Bestuur heeft dr. Anna-Eva Prick benoemd tot lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij de Academie Vaktherapie van Zuyd Hogeschool. Anna-Eva Prick volgt Prof. dr. Susan van Hooren op met wie ze lang heeft samengewerkt. Van Hooren is in april benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit in Heerlen.

Regionale en landelijke rol

Prick is psycholoog en journalist. Ze promoveerde in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de effectiviteit van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met deze benoeming bouwt Zuyd verder aan het versterken van het (inter)nationale netwerk en de link tussen wetenschap en praktijk. Als lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij de opleiding Vaktherapie heeft Prick zowel een regionale als een landelijke rol. Die regionale rol vervult ze vanuit Zuyd. De focus van haar lectoraat ligt op ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Haar landelijke rol vervult ze vanuit de coöperatie KenVak. Hier ligt de nadruk op verbinding van de kenniskring Vaktherapie en de wetenschappelijke onderbouwing van de werkingsmechanismen van de verschillende Vaktherapieën.

Ouderen staan centraal

De nieuwe lector zal voortbouwen op een stevig fundament waarop haar brede, diepgaande kennis en ervaring nauw aansluiten. Zij werkte hiervoor als psycholoog in verschillende zorgorganisaties waaronder de Vivium Zorggroep, het Slingeland Ziekenhuis en de King Arthur Groep. Daarnaast werkte ze als onderzoeker en universitair docent bij de Vrije Universiteit, het Erasmus MC, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Open Universiteit. In haar werk en onderzoek staat het welzijn van de kwetsbare cliënt centraal.

Kwetsbare mensen

Prick ziet haar benoeming als een “prachtige kans” om via onderzoek en scholing een bijdrage te leven aan de kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen: “De afgelopen jaren heb ik mijn netwerk ingezet en uitgebreid om een bijdrage te leveren aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit heb ik zowel als zorgprofessional gedaan als vanuit onderzoek en onderwijs. Binnen het lectoraat zie ik veel kansen om gelijktijdig mijn visie, kennis en ervaring in te zetten alsmede mijzelf te blijven ontwikkelen. Ik dank Zuyd Hogeschool en de coöperatie KenVaK dan ook voor deze prachtige kans.”

Inauguratie in 2023

Zuyd en de coöperatie KenVaK kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe lector. Ze hopen op een grote spin-off van haar toekomstige werk voor onderzoek, onderwijs en de zorgpraktijk. Anna-Eva Prick zal in de loop van 2023 haar inaugurale rede houden.