Nieuws

Wetenschapsprijs: stervensbegeleiding dementerenden

Docente Laura Beunen-Verbeek van de Academie Verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool heeft de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs gewonnen met een artikel over stervensbegeleiding bij dementerenden.

Als iemand met dementie komt te overlijden, is het erg belangrijk dat zorgprofessionals de familie met respect en aandacht bejegenen. Die goede zorg vergroot de kans op een vredig sterfbed én het verzacht het pijnlijke verlies voor de nabestaanden. Dit schrijft Laura, docent Verpleegkunde , in een artikel in het toonaangevende medisch tijdschrift ‘The Journal of the Medical Directors Association’ (JAMDA). Haar onderzoek wordt zeer gewaardeerd. Daarom heeft Laura voor ‘Families’ Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations With Dying Peacefully With Dementia’, de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs gewonnen.

Het DEDICATED project

Het onderzoek is onderdeel van het DEDICATED project. Dit project gaat over palliatieve zorg bij mensen met dementie in zowel het verpleeghuis als in de thuiszorg. Meermaals is het onderzoek waar Laura over heeft geschreven, gepresenteerd op conferenties zoals de European Doctoral Conference in Nursing Science in Maastricht en op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren. Laura: “Het betekent veel voor mij dat dit onderzoek door iedereen zo gewaardeerd wordt. Het gehele DEDICATED project is een mooi project en ik vind het bijzonder dat ik hier ook een bijdrage aan heb geleverd. Dat komt ook doordat ik zelf jaren in de ouderenzorg heb gewerkt en het heel herkenbaar is. In dit specifieke onderzoek gaat het om een secundaire data-analyse. Dat betekent dat ik niet persoonlijk met familieleden met familieleden heb gesproken of mensen met dementie heb geïnterviewd. Ik heb de data gehaald uit de studie ‘Zorg voor Dementie’.” Laura schreef het artikel voor haar masteropleiding.

Over de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs wordt jaarlijks uitgekeerd als blijk van waardering voor een afstudeeronderzoek van ‘uitstekende kwaliteit’. Daarnaast is de prijs bedoeld om de winnaar tot verder onderzoek en publicatie te stimuleren.