Nieuws

COVID-19 zet opbouwwerk en gemeenschapsvorming onder druk

De kerntaken van het opbouwwerk, maar ook vormen van informele binding in gemeenschappen komen onder druk te staan als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Dat blijkt uit de data van onderzoek ‘Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19’ van het Lectoraat Sociale Integratie (LSI) van Zuyd Hogeschool, dat door ZonMW is gefinancierd. Nu hun werk onder druk is komen te staan, gebruiken opbouwwerkers diverse oplossingsstrategieën. Maja Ročak en Chantal van Lieshout, van het LSI-lectoraat van lector Sabrina Keinemans hebben het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met partners uit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Ze zochten antwoord op vragen als:

  • Voor welke uitdagingen zien opbouwwerkers zich geplaatst?
  • Hoe krijgt samenlevingsopbouw in tijden van fysieke isolatie vorm en hoe kan het opbouwwerk haar kerntaak in deze omstandigheden zo goed mogelijk vormgeven?

Meer hierover staat in de brochure over het onderzoek. Aanvullende publicaties en expertmeetings naar aanleiding van het onderzoek volgen in de loop van deze winter.