Nieuws
Lime

Zuyd Hogeschool geeft boost aan meten in de zorg 

Innovatief meten in de zorg verdient een boost om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken. Daarom begon Zuyd Hogeschool met drie partners in 2017 met LImburg MEet (LIME). Die partners zijn Brightlands, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Maar hoe gaat dat er bij LIME in de praktijk aan toe? Een kijkje achter de schermen.

Het is tien uur ’s morgens. Tijd voor thee. Josephine schuifelt met haar rollator naar de woonkamer en gaat zitten. Diepe zucht. Na haar ontbijtje heeft ze ook nog de vaat gedaan. Op je 84ste mag je dat gerust een halve sportdag noemen. Alleen jammer dat de kinderen en de huisarts blijven zeuren dat ze meer moet bewegen. Ze beweegt al zo veel! Gelukkig hebben Zuyd Hogeschool en de partners van LIME daar wél oog voor.

‘Meten Is Super Simpel’

Met Instrument Development, Engineering and Evaluation (IDEE) van Universiteit Maastricht (UM) en het bedrijf Maastricht Instruments heeft Zuyd een speciaal apparaatje ontwikkeld dat elke beweging van Josephine nauwkeurig registreert: de MISS Activity®.

MISS staat voor ‘Meten Is Super Simpel’ en is daarnaast ook Super Secuur. Als Josephine de MISS Activity® gebruikt, registreert zij zelfs haar geschuifel langs het aanrecht. De hypergevoelige activiteitenmeter en app levert hét bewijs dat Josephine helemaal niet de hele dag zit en niets doet. Wat denken ze wel! De MISS Activity® verslaat een doorsneestappenteller én zelfs vooraanstaande commerciële activiteitenmeters en is daardoor ook ideaal voor mensen met chronische aandoeningen en ouderen met een lage loopsnelheid. Op het scherm zien patiënt en behandelaar bijvoorbeeld meteen of er sprake is van overbelasting. Wel zo efficiënt vindt ook het Rughuis Parkstad dat de MISS Activity® ‘in dienst’ heeft genomen.

LIME verbindt als een lijmtube

MISS Activity® is nog maar een van de vele technische snufjes van Zuyd en haar partners. Dergelijke technieken zijn hard nodig in de zorg, omdat we steeds ouder worden en dus meer zorg nodig hebben. Daarnaast krijgen zorgprofessionals almaar meer administratieve verplichtingen op hun bord. Dus dan is handige en goede meetapparatuur meer dan welkom om betere en efficiëntere zorg te garanderen. Daarom heeft Zuyd in 2017 LImburg MEet (LIME) opgezet in nauwe samenwerking met UM, Brightlands en de Provincie Limburg. LIME is een project waar iedereen met vragen over meten in de zorg terechtkan. Met behulp van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, bedrijven, overheden, zorginstellingen, onderzoekers en studenten wordt vervolgens aan een antwoord gewerkt.

Onder het motto ‘meten is weten’ verbindt LIME als een grote lijmtube partijen aan elkaar voor elke vraag over meten in de zorg. Waar nodig wordt een praktijkgericht onderzoek opgezet waarin studenten van verschillende Zuyd-opleidingen met elkaar samenwerken. Maar ook bedrijven en zorginstellingen doen volop mee. Net als patiënten, zorgprofessionals, docenten en onderzoekers. “Iedereen draagt vanuit zijn eigen discipline een steentje bij aan een optimaal eindresultaat”, zegt dr. Emmylou Beekman, lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken (Academie voor Logopedie) en docent bij de Academie voor Fysiotherapie. Ze straalt als ze vertelt hoe ze er een ware sport van heeft gemaakt om zoveel mogelijk opleidingen en andere partners bij elke opdracht te betrekken.

LIME is als een spin binnen Zuyd

LIME fungeert hierbij als de spil. Programmamanager Fouad de Vries, tevens docent-onderzoeker van International Business School Maastricht, omschrijft LIME daarom als ‘een spin’. “Deze spin is een zeer actief beestje met een megaweb zowel binnen Zuyd als daarbuiten.” Beekman: “Ons doel is de gezondheid van burgers en de zorg verbeteren en betaalbaarder, maar ook betekenisvol te maken.” Die missie slaat aan. En hoe? De spin krijgt jaarlijks zo’n 35 projecten uit de regio op haar bord via de website van LIME (de LIME Portal). Parallel zorgt LIME voor kennisontwikkeling en toepassing binnen vier thema’s. Een daarvan is dus MISS Activity® binnen het thema Personalised Wearables. De doorontwikkelde activiteitenmeter is eenvoudiger in gebruik (zeer praktisch voor iedereen en gevoeliger voor kleine bewegingen (zeer valide).

LIME in bedrijf

Hoe ziet zo’n LIME-actie er in de praktijk uit? Beekman schetst het geboorteproces van MISS Activity® in tien stappen:

 1.     Een team van docent-onderzoekers stelt met 29 ouderen en mensen met een chronische ziekte, zorgprofessionals, engineers en marketeers uit de regio eisen, wensen en behoeften op als het vertrekpunt voor een interdisciplinair ontwikkel- en validatieproces.

2.     Honderd studenten Communication and Multimedia Design (CMD) interviewen zelf nog eens 40 ouderen om te achterhalen wat handig en prettig is om de eigen meetgegevens terug te zien. 

3.     Verschillende prototypes worden gemaakt door studenten in samenwerking met experts van IDEE en docent-onderzoekers van het Zuyd-lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en de Academie voor Fysiotherapie. Alles gebaseerd op de interviews. Het beste ontwerp krijgt bij de UM handen en voeten.

4.     Zes ICT-studenten van Zuyd worden ingevlogen om in overleg met de beste CMD-studenten de app te bouwen.

5.     Experts van de UM zetten samen met de ICT-studenten en 35 burgers (als eindgebruiker) in de gebouwde app de puntjes op de ‘i’ voor simpel gebruik en maken de app operationeel.

6.     Nu moet het algoritme van de activiteitenmeter geoptimaliseerd en gevoeliger ingesteld worden om Josephine's geschuifel goed te detecteren. Een klus voor bewegingswetenschappers van de UM en biometriestudenten van Zuyd. Ze testen en schuifelen rond in labstudies met 40 ouderen tot de MISS Activity® gevoelig genoeg is.

7.     En dan volgen de echte veldtesten waarin met 30 burgers, een huisarts, een praktijkondersteuner en een fysiotherapeut wordt getest door 6 honneurs-studenten van Zuyd en 4 vwo-leerlingen vanuit ‘Het Talent Centraal’ (een project dat Limburgse scholieren intensief voorbereidt op een toekomst in de techniek). Dit alles onder begeleiding van docent-onderzoekers.

8.   Hierna is het aan een groep studenten van International Business om de MISS naamsbekendheid te geven. Met Maastricht Instruments maken ze een businesscase. De UM zet MISS Activity® in hun portfolio en vanaf januari 2021 is de app bijvoorbeeld ingeroosterd voor een onderzoek met longpatiënten.

9.     De interesse is gewekt. Behalve een eerste stap die gezet is in de implementatie bij het Rughuis Parkstad hebben nu ook een bedrijf uit Eindhoven en de Open Universiteit interesse. Maar ook ouderen of mantelzorgers zoals de kinderen van Josephine kunnen de activiteitenmeter en de app gebruiken.

10.  Darcy Ummels, promovenda bij Zuyd Hogeschool en Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), heeft het traject rondom de MISS Activity® zelfs uitgekozen om op te promoveren (naar verwachting voorjaar 2021).

Een Formule 1-coureur zou jaloers zijn

Kortom, aan dit ene LIME-project sleutelt een team waar menig Formule 1-coureur jaloers op zou zijn. Een zusje van MISS Activity® is een speciale app, de PsyMate®, die fungeert als digitaal dagboek voor de patiënten zodat professionals en patiënt grip krijgen op bepaalde lichamelijke en psychische klachten. Maar LIME is meer. Ook bestaande vragenlijsten van ziekenhuizen en zorginstellingen worden tegen het licht gehouden en verbeterd, zodat ook mensen met hersenletsel en laaggeletterden er chocola van kunnen maken.

 

Het onderzoeksteam van LIME met onder andere Emmylou Beekman (blauw-wit shirt), Fouad de Vries (helemaal links) en Darcy Ummels naast hem. (Deze en de andere foto's zijn pré corona.)

Vijf spinnenpoten

Eigenlijk heeft de LIME-spin vijf grote poten:

1.     De LIME Portal: een laagdrempelige voordeur waar mensen met vragen over meten in relatie tot gezondheid en/of zorg terechtkunnen.

2.     Personalised Wearables: hier gaat het om doorontwikkeling en toepassing in de zorg van veelbelovende eHealth (technische meetapparatuur voor de zorg) waarmee gemeten wordt. Daarom moeten de meetinstrumenten (zoals MISS Activity®) zo eenvoudig en nauwkeurig mogelijk zijn. Hierdoor kunnen deze hun potentie waarmaken en daadwerkelijk leiden tot meer gepersonaliseerde zorg en een hogere zelfredzaamheid voor cliënten en burgers.

3.     Anders Meten: Dit gaat over het naar voren halen van de stem van de patiënt. Beekman: “Veel kwetsbare mensen begrijpen de vragenlijst of een ander meetinstrument niet goed, waardoor ze onbruikbare antwoorden geven of de app niet goed instellen. Met als gevolg dat de zorgprofessional met onjuiste informatie aan de slag gaat.”

4.     Point of Care: Behalve met vragenlijsten en eHealth wordt in de zorg ook op moleculair niveau gemeten. Hier gaat het om innovaties op moleculair niveau. Denk bijvoorbeeld aan een klein draagbaar laboratoriumsetje waarmee huisartsen ter plekke meteen kunnen zien of iemand bijvoorbeeld een urineweginfectie heeft.

5.     Personal Health Train: Aan het einde van de rit kan de gemeten informatie (geanonimiseerd) op één plek (een persoonlijke gezondheidsomgeving) verzameld worden en bijvoorbeeld vergeleken worden met cijfers van het CBS. Zo kun je nog beter signaleren wie bijvoorbeeld een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekte of andere aandoeningen. Privacybescherming staat bij deze big data hoog in het vaandel.

 

Verschillende beeldschermen van de MISS Activity®.

Iedereen profiteert van LIME

“LIME is zowel voor studenten als voor Zuyd een leerproces”, zegt docent-onderzoeker Fouad de Vries van International Business School Maastricht. Bijkomend voordeel is het maatschappelijk nut. Beekman: “LIME is geen scriptie die na afloop in een kast belandt. Nee, zorgprofessionals, bedrijven én patiënten hebben er enorm profijt van.” LIME is als een deejay die verzoeknummers van praktijkmensen draait. Als een bedrijf een apparaat wil valideren om te voorkomen dat ouderen vallen, weten De Vries en Beekman dat dit bedrijf er ook echt iets mee wil doen. Dat laten ze zich geen tweede keer zeggen. Meteen komt het vliegwiel in actie. De LIME-spin rent van hot naar her door haar enorme web. ICT’ers, de expertisecentra EIZT (Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie) en CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), business- en economiestudenten en natuurlijk de zorgopleidingen. Iedereen wordt in stelling gebracht om weer een nieuw technisch maar ook betekenisvol hoogstandje af te leveren. 

Spin doet spagaat op Zuyd-feestje

Beekman: “Op zo’n moment zitten we wel eens in een spagaat. Wetenschappers en onderzoekers willen zo secuur mogelijk te werk gaan, voor de bedrijven uit de regio moet het gas erop, zij willen snel resultaat en intussen moeten we ook rekening houden met de lesroosters van de betrokken studenten. Want als verbindende kennismakelaar wil LIME altijd met studenten werken. Dat motto weergalmt in vrijwel elk project en Beekman waakt er persoonlijk voor. “Nu verkennen we bijvoorbeeld bij de zorgopleidingen van Zuyd wanneer studenten mee werken en hoe LIME vanuit het transitiethema Vitaliteit en Participatie kan bijdragen aan een missie en plan voor de opleidingen. Dit onderzoek doen we met Zuyd-studenten én met EIZT. LIME is dus echt een Zuyd-feestje”, zegt Beekman.

Groeispurt voor Zuyd-spin

Er lijkt maar geen einde te komen aan de veelzijdigheid van deze Zuyd-spin. “We zijn ook aan het testen met andere lectoraten en opleidingen hoe studenten straks interprofessioneel kunnen afstuderen”, vertelt Beekman. De Vries knikt: “LIME is dus ook nog een katalysator voor onderwijsvernieuwing binnen Zuyd.” Kleine spinnen worden groot en ofschoon LIME als peuter nu al een gigantisch web heeft, zal de kleuter als het aan Fouad de Vries ligt nog reusachtiger worden en zich ontwikkelen tot LIME 2.0. Hoe? “We willen een business-studie maken om te kijken hoe we meer impact kunnen creëren. Al die verbeterde technische hulpmiddelen moeten ook op grote schaal gebruikt worden. Dus niet alleen door Josephine, maar door alle ouderen in Nederland en daarbuiten.” De LIME-spin staat een stevige groeispurt te wachten.

Nieuwsgierig naar LIME? Op 23 en 24 november zijn twee online events over Point of Care en de Personal Health Train.