Nieuws

Grote belangstelling voor online Euregiodag Business Studies

Op de Euroregiodag van de opleiding Business Studies waren dit najaar ruim 160 deelnemers aanwezig. Vanwege corona werd de dag niet traditiegetrouw in Aken gehouden, maar online. Het thema was Werken en Ondernemen in de Euregio Maas-Rijn. “Dat er zoveel deelnemers aanwezig waren, geeft duidelijk het succes van inhoud en aanpak aan”, vertelt rechtendocent Margriet Geurden aan de opleiding Business Studies van Zuyd.

Grensarbeid en ondernemen in een grensregio

In het tweede leerjaar van de opleiding Business Studies werken studenten aan verschillende opdrachten rondom grensarbeid en ondernemen in een grensregio. Het principe ‘preventive law’ wordt als katalysator gebruikt om grensoverschrijdende samenwerking, ondernemen en werken te realiseren. Studenten leren met een praktijkopdracht wat hen zelf of hun cliënten te wachten staat en op welke juridische en interculturele vragen zij zich moeten voorbereiden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het is belangrijk om te anticiperen op mogelijke juridische problemen en te voorkomen dat ze ontstaan en aandacht te hebben voor cultuurverschillen.

Grenzen zijn geen barrière voor je carrière
Met de Euregiodag wil de opleiding studenten laten zien welke mooie kansen het buitenland, in onze achtertuin, te bieden heeft voor hun professionele carrière. De studenten bereiden zich voor op grensarbeid en op ondernemen over de grens. Studenten worden zich ervan bewust dat de grens geen barrière hoeft te zijn voor een professionele carrière. De opleiding vindt het belangrijk met studenten erop uit te gaan. Dat ze ook buiten hun stages kennismaken met de praktijk. Op die manier hoopt de opleiding ook te kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van deze regio.

Euregiodag 2021 hopelijk weer in Aken

Het initiatief van de Euregiodag is een belangrijk initiatief dat past in de ambitie van Zuyd van een sterke verankering in en samenwerking met de Euregio. Lectoren, docenten en medewerkers van de opleiding onderhouden daarvoor nauwe contacten met vertegenwoordigers van de Akense Industrie und Handelskammer en Zweckverband Region Aachen. “We kijken terug op weliswaar een andere, maar toch een bijzonder geslaagde Euregiodag. In de toekomst hopen we deze natuurlijk weer in Aken zelf te kunnen organiseren, om de Euregio zelf te kunnen ervaren. Hoe dan ook is de Euregiodag een mooi initiatief en een goede gelegenheid om de Euregionale samenwerking te versterken.”