Nieuws
Nieuws

Limburgs beroepsonderwijs pakt huiselijk geweld aan

Niet alleen minderjarige kinderen, maar ook jongvolwassenen in de leeftijd van 18-26 kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en mishandeling. Dit kan bij henzelf zijn, in hun sociale of familieomgeving, of tijdens hun stage of werk. Dit geldt ook voor studenten aan een mbo- of hbo-instelling, of universiteit. Maar hoe herkent een (mede-)student of docent mishandeling? En wat moet hij of zij dan doen? Om het bewustzijn ten aanzien van geweld en mishandeling te vergroten én oplossingen te creëren, hebben Zuyd Hogeschool, de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling en de gemeente Heerlen de handen ineengeslagen.

Mishandeling vaak onzichtbaar

De realiteit is dat huiselijke geweld en mishandeling bij, lang niet altijd zichtbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat signalen herkend worden en de juiste actie wordt ingezet. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan geweld en verwaarlozing een negatieve invloed hebben op iemands vroegkinderlijke cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling, schoolcarrière en algemene levensuitkomsten. Meer aandacht hiervoor, ook in het middelbaar en hoger onderwijs zelf, is daarom essentieel.
 

Film laat problematiek zien

Om die reden hebben Zuyd Hogeschool, Beweging Limburg tegen Kindermishandeling en de gemeente Heerlen de film ‘Samen tegen geweld! Doe jij mee?’ ontwikkeld. Hierin komen diverse professionals over dit onderwerp aan het woord zoals bestuurders van de Provincie Limburg en het beroepsonderwijs, studenten, docenten, ervaringsdeskundige jongeren en een gedragsdeskundige van Veilig Thuis. De film is vanaf maandag 16 november, bij de start van de Week tegen Kindermishandeling, voor iedereen te zien.

 

Mechtelie Aarts, student vaktherapie (Beeldend vormen): “Ik heb deze tekening gemaakt met vrij kinderlijk en kleurrijk materiaal, namelijk oliepastel. Hiermee wil ik mensen bewust maken dat er vaak geheimen achter een kind kunnen schuilgaan. Meer dan je misschien op het eerste oog kunt zien. Juist in deze coronatijd, waarin veel mensen thuis zitten, is het goed om meer bewustwording ten aanzien van huiselijk geweld te creëren. Dit is toch een moeilijk onderwerp. Ik vind het fijn dat ik met mijn ontwerp hieraan een steentje kan bijdragen.”

Herkennen en oplossen van problematiek geïntegreerd in opleidingen

Bovendien is Zuyd een programma bij verschillende van haar zorgopleidingen gestart, waarbij studenten en docenten leren om huiselijk geweld en mishandeling te herkennen en vervolgens actie daarop te ondernemen. Dit programma wordt geleidelijk uitgerold over andere opleidingen van Zuyd. Op deze manier willen de partners het bewustzijn bij studenten en docenten vergroten en kunnen studenten, zodra zij afgestudeerd zijn, hun ervaringen meenemen in hun verdere loopbaan. Er lopen gesprekken om dit initiatief ook in opleidingen van Vista College en Universiteit Maastricht toe te passen. 

In Limburg al veel aandacht voor mishandeling bij kinderen, nu ook bij jongvolwassenen

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht heeft vijf jaar geleden het initiatief genomen om de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling op te zetten. Deze Beweging bestaat uit 19 ambassadeurs. Voorzitter is gouverneur Theo Bovens. De ambassadeurs ontplooien initiatieven om de aanpak tegen kindermishandeling te verbeteren. Ook Jordy Clemens, wethouder Jeugd in de gemeente Heerlen, en prof. dr Xavier Moonen, bijzonder lector bij Zuyd en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zijn ambassadeurs van deze Beweging. Moonen heeft bij Zuyd de werkgroep Veilig Zuyd opgericht. Deze heeft als doel dat aankomende professionals weten wat de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, en hoe te handelen. Om dit te bereiken en te borgen, is structureel aandacht binnen beroepsopleidingen nodig. De wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet een plek krijgen in de onderwijsprogramma’s. Limburg is de enige provincie met een dergelijke Beweging. De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling is opgenomen in de Sociale Agenda van de Provincie Limburg.


Dit is een gezamenlijk persbericht van Zuyd Hogeschool, Beweging Limburg tegen Kindermishandeling en de gemeente Heerlen.