Nieuws
nieuws

Onderzoek naar buurtwerk in coronatijd

De coronacrisis levert extra uitdagingen op voor opbouwwerkers in de wijk. Het lectoraat Sociale Integratie van lector Sabrina Keinemans krijgt van ZonMW de opdracht om te onderzoeken welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven in de wijk. Juist voor maatschappelijk kwetsbare mensen zijn burgerinitiatieven en activiteiten in de wijk erg belangrijk in het dagelijks leven. Het zijn de plekken waar ze andere mensen ontmoeten, sociale contacten opdoen en zo hun sociale netwerk kunnen uitbouwen.

Drie aandachtspunten

‘Het is best bijzonder dat we hiervoor een subsidie van ZonMW hebben ontvangen, want er waren ongelooflijk veel aanvragen’, zegt onderzoeker Maja Ročak. Zij leidt dit onderzoek binnen het lectoraat Sociale Integratie. Daarnaast bieden deze activiteiten dagelijkse structuur. Er zijn drie aandachtspunten geformuleerd voor het onderzoek dat loopt tot het einde van het jaar.

  1. De uitdagingen voor samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven in de wijk, gerelateerd aan COVID-19 in kaart brengen.
  2. Kijken hoe opbouwwerkers hun maatschappelijke opdracht vormgeven, rekening houdend met alle coronamaatregelen. 
  3. De creatieve oplossingen van opbouwwerkers – verspreid over de provincie Limburg – in kaart brengen zodat andere opbouwwerkers daarvan kunnen profiteren.

Nieuwe vraagstukken

De coronapandemie zorgt ook voor nieuwe vraagstukken. Uiteraard op medisch gebied, maar zeker ook op sociologisch vlak. Wat is bijvoorbeeld de impact van sociale isolatie op een gemeenschap? Welke (nieuwe) betekenissen krijgt sociale samenhang in deze context? Ročak: ‘We willen dit onderzoeksproject gebruiken om deze vragen waar mogelijk te beantwoorden om vervolgens een groter project op te kunnen zetten waarin deze – meer fundamentele – vraagstukken aandacht krijgen.’

Sterk netwerk

‘Wat onze onderzoeksopzet krachtig maakt is dat wij binnen Limburg al over een groot netwerk (onder andere via Werkplaats sociaal domein Zuyd) van opbouwwerkers beschikken. Van Noord- tot Zuid-Limburg zijn alle grote partijen aangesloten. We hopen dan ook dat we met dit onderzoek nieuwe creatieve initiatieven in kaart kunnen brengen zodat ook op andere plekken opbouwwerkers hier profijt van hebben’, aldus Ročak.

Producten

In 2020 vond het door ZonMW gefinancierde onderzoek ‘Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19’ plaats. In dit project zochten we antwoord op vragen als: Wat zijn de (on)mogelijkheden van opbouwwerk ten tijde van een pandemie? Hoe krijgt samenlevingsopbouw in tijden van fysieke isolatie vorm en hoe kan het opbouwwerk haar drie hoofdtaken in deze omstandigheden zo goed mogelijk vormgeven? De brochure doet verslag van deze zoektocht. Bekijk ook de infographics: