Nieuws
Nieuws

Vervroegde zomersluiting campus Hotel Management School Maastricht

De campus van Hotel Management School Maastricht is vrijdag 26 juni vervroegd gesloten. Dit is twee weken eerder dan de reguliere, geplande sluiting voor de zomervakantie. Daartoe heeft Ad Smits, directeur van Hotel Management School Maastricht besloten. Op de campus wonen de eerstejaarsstudenten van de opleiding.

“Hotel Management School Maastricht heeft een grote reputatie als het gaat om de ontwikkeling van een professionele hospitality-attitude. De hele opleiding is erop gericht deze professionele hospitality-attitude te versterken. Hier horen bepaalde waarden, normen en gedrag bij, die zijn vastgelegd in onze Code of Conduct”, aldus Smits. “De laatste paar weken hebben wij helaas bij herhaling moeten vaststellen dat – ondanks afspraken die wij met hen hebben gemaakt – de eerstejaarsstudenten die op de campus wonen, de richtlijnen van het RIVM, de Hotelschool en Zuyd Hogeschool onvoldoende naleven en de hospitality-assistents met onvoldoende respect behandelen. Als toonaangevende hospitality-opleiding in binnen- en buitenland kunnen wij dit niet accepteren. Dit past niet bij ons vak en dit past niet bij onze opleiding. Ik hecht er overigens aan om te benadrukken dat onze studentenvereniging Amphitryon zich wel uiterst professioneel heeft getoond sinds de heropening van de sociëteit op 1 juni, na gesloten te zijn geweest in verband met de coronamaatregelen.”

De eerstejaarsstudenten zijn inmiddels geïnformeerd per brief en verzocht hun sleutel in te leveren. Zij zullen worden gecompenseerd voor die dagen dat zij korter op de campus wonen, maar wel huur betaald hebben. De buitenlandse eerstejaarsstudenten kunnen tot aan de reguliere, geplande sluiting op 10 juli op de campus blijven, onder voorwaarde dat zij geen bezoek van buiten ontvangen. 

Bij de start van het nieuwe studiejaar zijn de nieuwe eerstejaarsstudenten weer welkom op de campus.