Nieuws
Nieuws

Geautomatiseerde beslissingen en contracten controleren op fouten

Onlangs lanceerde de universiteit van Koblenz en Landau een tool waarmee bedrijfsregels automatisch worden getoetst op verificatiefouten. De bibliotheek die daaraan ten grondslag ligt is samengesteld door onderzoekers en studenten van Zuyd Hogeschool.

Geautomatiseerde beslissingen en contracten controleren op fouten

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd Hogeschool gewerkt aan een bibliotheek van verificatiemogelijkheden voor geautomatiseerde beslissingen, bedrijfsregels en smart contracts. De bibliotheek bevat ook best practices voor het implementeren van verificatiemogelijkheden. Die kunnen worden gebruikt voor het creëren van eenduidige en correcte bedrijfsregels en smart contracts. In een wereld waarin steeds meer beslissingen en contracten geautomatiseerd worden uitgevoerd wordt dit per dag belangrijker. 

Verankerd in onderwijs
De opgedane kennis is verankerd in het onderwijs van Zuyd en de Hogeschool Utrecht. Bij Zuyd wordt deze kennis gedeeld bij de vakken Business Process Management, Robotic Process Automation en Process Mining in de opleidingen Accountancy en Finance & Control. Daarnaast wordt door docenten van de opleidingen Accountancy en Finance & Control twee colleges over dit onderwerp verzorgd in de minor Blockchain.