Nieuws

Promotie Andreas Rothgangel: over de behandeling van fantoompijn

Op dinsdag 25 juni verdedigt Andreas Rothgangel, docent-onderzoeker bij de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool, zijn proefschrift over de behandeling van fantoompijn. Hoe behandel je pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is?

Maar liefst 80 procent van alle mensen met een amputatie krijgt te maken met fantoompijn. Mensen die last van fantoompijn hebben, praten er niet graag over: ze zijn bang dat anderen het gek vinden. Maar hoewel het ledemaat weg is, is de pijn echt. Conventionele, op medicatie gebaseerde behandelingen hebben vaak negatieve bijwerkingen en het bewijs voor een blijvend effect op de vermindering van fantoompijn is beperkt. Andere, niet medicamenteuze behandelingen hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Een voorbeeld van een dergelijke behandeling is spiegeltherapie. 

Spiegeltherapie

Door bij spiegeltherapie bewegingen van het intacte ledemaat in de spiegel te bekijken, lijkt het alsof het geamputeerde ledemaat weer aanwezig is. Daardoor kan de pijn verminderen, blijkt uit een effectstudie. Ook oefeningen zonder spiegel kunnen de pijn verminderen. In zijn proefschrift Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy beschrijft Andreas Rothgangel de resultaten van het PAtient Centered Telerehabilitation (PACT) project. Het PACT-project had tot doel een theoretische basis voor spiegeltherapie te creëren, de interventie te modelleren en in de klinische praktijk te evalueren.

Online platform

In dit project is samen met patiënten, therapeuten en technici naast een raamwerk voor spiegeltherapie ook een online platform ontwikkeld. Dit online platform ondersteunt mensen na een beenamputatie om de oefeningen zelfstandig thuis uit te voeren. Het online platform lijkt weinig additionele invloed op de pijn te hebben, maar wordt door patiënten wel als meerwaarde op gebied van autonomie ervaren.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen en Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, van Zuyd Hogeschool en de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

 

Openbare verdediging

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 om 10.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd de openbare verdediging bij te wonen.

Over Andreas Rothgangel

Andreas Rothgangel (1977) werd geboren in het Duitse plaatsje Speyer en verhuisde na afronding van het gymnasium naar Nederland om aan Zuyd Hogeschool fysiotherapie te studeren. Zijn afstudeerscriptie over spiegeltherapie kreeg een prijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Na zijn studie vestigde Andreas zich als fysiotherapeut, eerst in Aken en daarna in Düsseldorf. Ook begon hij met het geven van seminars over spiegeltherapie, iets wat hij nog steeds doet. Van 2004 tot 2006 volgde hij een masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. In zijn afstudeerscriptie onderzocht hij de neurofysiologische mechanismen van spiegeltherapie. Na onder meer les gegeven te hebben aan het Lehrinstitut für Physiotherapie in Düsseldorf keerde hij in 2009 terug naar Zuyd Hogeschool als docent fysiotherapie bij de faculteit Gezondheidszorg. In 2010 begon hij daarnaast parttime te werken aan zijn promotieonderzoek.