Nieuws
Nieuws

Internationaal toonaangevende EPAS-accreditatie toegekend aan International Business

De bacheloropleiding International Business van Zuyd Hogeschool heeft de EPAS-accreditatie toegekend gekregen. Dit prestigieuze keurmerk wordt verstrekt door de EFMD, een wereldwijd erkende accreditatie-instelling voor businessscholen in het hoger onderwijs.

EPAS-keurmerk

EPAS is een hoog aangeschreven internationaal kwaliteitskeurmerk voor business- en managementopleidingen. Een strenge accreditatieprocedure, die bij International Business werd opgestart in 2016, lichtte grondig alle aspecten van de opleiding door: van onderwijs, onderzoek en leeromgeving tot de mate van internationalisering, kwaliteitscontrole en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Met het behalen van deze internationale accreditatie wordt de kwaliteit van het onderwijs bij de opleiding International Business bevestigd.

Innovatieve didactiek erkend

International Business implementeerde recent een ambitieuze nieuwe onderwijsdidactiek om studenten nog beter op te kunnen leiden tot ondernemende businessprofessionals met een global mind.  In het rapport spreekt de accreditatiecommissie haar lof uit over deze innovatieve manier van lesgeven, waarbij door middel van ‘research informed teaching’ en het werken met echte bedrijfsopdrachten sterk de nadruk wordt gelegd op een koppeling met de beroepspraktijk en de eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid van de student. Verder krijgt de opleiding complimenten voor haar sterke samenwerking met het bedrijfsleven.

Nieuwe kansen

Met dit EPAS-keurmerk verwacht de opleiding zich nog beter te kunnen positioneren binnen de internationale onderwijswereld en de aantrekkelijkheid van haar alumni op de arbeidsmarkt verder te vergroten. Dat International Business nu deel uitmaakt van dit selecte netwerk van businessscholen brengt de opleiding ook nieuwe kansen op het gebied van kennisuitwisseling, benchmarking en internationalisering. De opleiding heeft al een substantieel aantal buitenlandse studenten, maar heeft de ambitie om dit aandeel nog verder te vergroten in de komende jaren. Een internationale leeromgeving bereidt studenten al tijdens hun studie voor op het succesvol kunnen functioneren binnen de internationale arbeidsmarkt. Daarnaast is een uitbreiding van het partnernetwerk met gereputeerde buitenlandse universiteiten een aantrekkelijk vooruitzicht voor de studenten van de opleiding.

Voortrekkersrol

International Business is pas de tweede bacheloropleiding bij een hogeschool in Nederland die het EPAS-keurmerk behaalt.

Manon Niesten, Programme Director: “We zijn natuurlijk erg trots dat de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden erkend wordt, maar we weten dat het behalen van het keurmerk geen doel op zich is. EPAS zal ons uitdagen de lat hoog te blijven leggen en ook in de toekomst met een scherpe blik te kijken naar onderwijskwaliteit en relevantie voor het bedrijfsleven”.