Nieuws

Project High Potential Crossing Borders van start: studenten maken uitgebreid kennis met bedrijven in de Euregio

Het project High Potentials Crossing Borders maakt het voor studenten van twee Nederlandse en twee Duitse hogescholen mogelijk om ervaring met de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt op te doen. Studenten die al tijdens hun studie ervaringen in het buurland hebben opgebouwd hebben namelijk toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven. Vanuit het project High Potentials Crossing Borders zijn vijf studenten van Zuyd Hogeschool na een assessment-traject geselecteerd voor een uitgebreide kennismaking met Duitse bedrijven. Deze vijf studenten worden een jaar lang gekoppeld aan een mentor van een Duits bedrijf. Het traject is in oktober van start gegaan.

Netwerken over de grens

Al in hun tweede studiejaar leggen de studenten in het project High Potentials Crossings Borders de eerste contacten met potentiële regionale werkgevers, zodat ze zich na afronding van de studie meer kunnen gaan richten op de (Eu)regionale arbeidsmarkt. Zowel de studenten als de deelnemende mentoren afkomstig van de regionale bedrijven ervaren tijdens het project wat het kan betekenen grensoverschrijdend te werken en voorts hebben ze de mogelijkheid hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden. Bijkomend voordeel is dat jonge hoogopgeleide professionals straks minder snel wegtrekken uit de regio.

De vijf Zuyd-studenten die vanaf dit schooljaar deelnemen aan het High Potentials Crossing Borders traject komen uit verschillende ‘windrichtingen' (lees: opeldingen) van Zuyd: Tristan Bauer ( student International Business and Communication), Rolph Mars (student European Studies), Noa van Mulken (student European Studies), Daan van Ommen (student Commercieel Management) en Markus Schweizer (student Applied Science, Material Science).

High Potentials Crossing Borders: studenten doen er hun voordeel mee

Het project High Potentials Crossing Borders omvat zowel onderwijs- en scholingseenheden voor studenten en bedrijven alsmede kennismaking met verschillende bedrijven in de grensregio.

Geselecteerd worden voor een stage vanuit het project High Potentials Crossing Borders heeft een toegevoegde waarde voor studenten, namelijk:

  • Kennis en vaardigheden vergaren van de Duitse cultuur en taal: handig voor studenten die op stage willen gaan in Duitsland of dit al hebben gepland of voor studenten die straks mogelijk met Duitse cliënten/klanten willen of gaan werken.
  • Een netwerk van contacten opbouwen in het werkveld (binnen en buiten Nederland).
  • Het curriculum vitae krijgt een waardevolle aanvulling door deel te nemen aan een high potential programma inclusief de daarin verworven kennis en vaardigheden. 

Uitgebreide informatie over het High Potentials Crossing Borders project is te vinden op de website highpotentials.online.nl .

 

Projectleider Mirjam Ubachs over High Potentials Crossing Borders in Techno Valley magazine

Mirjam Ubachs, als senior docent werkzaam bij de faculteit International Business and Communication, is projectleider van project High Potentials Crossing Borders namens Zuyd Hogeschool. Onlangs is zij over het project geïnterviewd voor het magazine Techno Valley Limburg. Lees ook het artikel High Potential Crossing Borders als win-winsituatie voor studenten en bedrijven, dat in het oktobernummer 2018 van Techno Valley Limburg is gepubliceerd.