Nieuws

Herbenoemingen bestuurders Zuyd Hogeschool

De Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool heeft mevrouw dr. Kitty (C.H.E.) Kwakman herbenoemd als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool voor de periode van 1 april 2019 tot – uiterlijk – 1 september 2019.

Per 1 april 2019 verstrijkt haar tweede benoemingsperiode, maar op initiatief van de Raad van Toezicht is Kitty Kwakman gevraagd om – in aanvulling op de eerder overeengekomen tweede termijn van vier jaar – een periode van maximaal zes maanden langer aan te blijven als portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek. Dit met het oog op de afronding van een aantal belangrijke trajecten én de opstart van de implementatie van de Strategie Zuyd 2019-2023.

Tevens is de heer drs. Olaf (O.B.) van Nugteren MLD – per 1 december 2018 – herbenoemd als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool voor een tweede periode van vier jaar. De Raad van Toezicht vindt het, met het oog op de bestuurlijke continuïteit, van belang dat Olaf van Nugteren als portefeuillehouder Bedrijfsvoering College van Bestuur door middel van een tweede termijn behouden blijft voor Zuyd. Dit ook met het oog op een succesvolle implementatie van het ingezette strategietraject én de aanstaande invulling van de vacature van de portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek binnen het College van Bestuur, uiterlijk najaar 2019.

De Centrale Medezeggenschapsraad is door de Raad van Toezicht geraadpleegd met betrekking tot beide herbenoemingen.

Op korte termijn zal gestart worden met een procedure voor de aanstelling van een nieuw lid van het College van Bestuur van Zuyd.