Nieuws

Studenten ICT verhuizen van collegezaal naar campus met bedrijven

Derde- en vierdejaars studenten ICT van Zuyd Hogeschool krijgen vanaf de start van het nieuwe studiejaar 2018-2019 onderwijs op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en niet meer in een onderwijsgebouw. De studenten zullen hier samen met docenten, onderzoekers en bedrijven werken aan praktijkopdrachten die gericht zijn op innovatie en ontwikkeling.

Studenten en werkgevers dichter bij elkaar

Door studenten in de eindfase van hun studie en werkgevers structureel dichter bij elkaar te brengen, leren ze elkaar beter kennen en krijgen beter inzicht in elkaars behoeften. Op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zijn werkgevers gevestigd zoals Accenture, Conclusion, APG, Politie Limburg, WeCash, MKB-bedrijven en start-ups. De verhuizing voegt economische waarde aan de regio toe. Jaarlijks worden ongeveer vijftig praktijkopdrachten gezamenlijk uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence en Blockchain.

Circa 200 studenten

In totaal verhuizen circa 200 studenten en 15 docenten en onderzoekers van het lectoraat Data Intelligence van Zuyd naar de Brightlands Smart Services Campus. Iedere student kan vier minoren (onderwijsprogramma’s van een kwartaal) volgen uit een totaalaanbod van twaalf minoren, waaronder Artificial Intelligence, Blockchain, Cyber Security, Business Intelligence, Datavisualisatie, Data Science en Internet of Things.

Extra groei in Limburg mogelijk, stagnatie elders

Hoewel studenten zich tot 1 oktober 2018 kunnen inschrijven voor een studie ICT bij Zuyd ligt het aantal vooraanmeldingen voor de opleiding op dit moment al ruim 10 procent hoger dan vorig jaar. Verschillende universitaire ICT-opleidingen in andere delen van Nederland hebben mede vanwege bezuinigingsredenen een stop gezet op de instroom van studenten, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence, Data Science, Datavisualisatie en Blockchain. In Limburg is daar geen sprake van. Dit tot genoegen van het bedrijfsleven gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. Er is in deze regio ‒ in tegenstelling tot sommige andere delen van het land ‒ ook geen tekort aan goed gekwalificeerde docenten en onderzoekers door een goede samenwerking en uitwisseling met het bedrijfsleven.

Kennisontwikkeling en verbindingen leggen

'We zijn erg blij dat onze ouderejaarsstudenten vanaf dit studiejaar op de Brightlands Smart Services Campus zitten', aldus Peter Princen, directeur van de faculteit ICT van Zuyd. 'Het is een omgeving waar veel activiteiten plaatsvinden en waar innovatieve ideeën ontstaan én gerealiseerd worden. We zijn ervan overtuigd dat deze stap niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, maar ook de kennisontwikkeling in de regio.'

Belang voor campus

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus wijst op het belang voor de campus: 'Als Brightlands Smart Services Campus bouwen we aan een ecosysteem op Europees niveau met een hoog innovatief vermogen en ondernemerschap. Multinationals en grote organisaties, regionale (MKB) bedrijven en start-ups die belang hebben bij smart service innovaties voelen zich aangetrokken en getalenteerde mensen studeren er graag en vinden er een uitdagende carrière. Wij zijn blij dat de ICT-studenten van Zuyd volledig deel gaan uitmaken van dit ecosysteem en faciliteren hen door het leggen van de verbindingen met de bedrijven en organisaties binnen onze community.'