Nieuws
Cover boek Verandering door verbinding

Onderzoeker Goos Cardol schrijft boek over verandering door verbinding in jeugdzorg

Sinds januari 2015 liggen de organisatie en verantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij gemeenten. Door deze transitie krijgen niet alleen professionals in de jeugdhulp hier mee te maken, maar ook beleidsmakers en managers. Goos Cardol (onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het Lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool) en Lennie Haarsma (maatschappelijk werker en jurist) schreven, ondersteund door een aantal docenten en onderzoekers van Zuyd Hogeschool het boek ‘Verandering door verbinding / Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional’. ‘Verandering door verbinding’ biedt theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden en handelingsmogelijkheden voor (aankomende) jeugdprofessionals. Hiermee wordt de jeugdhulp beschreven op een voor de praktijk toepasbare manier.

Transformatie jeugdzorg nog in volle gang

De transitie jeugdzorg is afgerond, maar de transformatie jeugdzorg is nog in volle gang. Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transities, in zijn voorwoord in het boek: ‘Dat vraagt ook een omwenteling binnen organisaties, waarbij professionals ondersteund moeten worden’. Voor de jeugdprofessional spelen de volgende begrippen hierbij een essentiële rol: partnerschap, omgevingsbewustzijn, sociaal ondernemerschap en eigen professionele autonomie.

Autonome jeugdprofessional

In vier delen en vanuit een positieve grondhouding beschrijft Verandering door verbinding de transformatie vanuit het perspectief van de autonome jeugdprofessional. Recht en sociale wetenschap worden bij elkaar gebracht en er is ruime aandacht voor de relatie tussen de jeugdprofessional en zijn organisatie. Dit boek biedt theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden en handelingsmogelijkheden voor (aankomende) jeugdprofessionals. Hiermee wordt de jeugdhulp beschreven op een voor de praktijk toepasbare manier. Het draagt bij aan de versterking van de positie van de jeugdprofessional.

Toepassing in het onderwijs

Verandering door verbinding is gericht op (toekomstige) professionals die met jeugdigen en ouders werken. Binnen het onderwijs is het boek met name geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugd binnen de opleiding Social Work en voor masteropleidingen. Daarnaast biedt de inhoud waardevolle informatie voor beleidsontwikkelaars bij gemeenten, organisaties, opleiders, managers en juristen. Het boek is verschenen (en te bestellen) bij uitgeverij Coutinho.

Auteur(s)

Goos Cardol (1954) leidt binnen het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool het onderzoeksprogramma Jeugdhulp, 'Opvoeden in het publieke domein', en was de afgelopen jaren bijzonder lector van een door de Provincie Limburg gefinancierd lectoraat Jeugdzorg. Hij volgde Nederlands Recht aan de Open Universiteit en promoveerde in 2005 aan de Universiteit Tilburg op het recht op ontwikkeling van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Naast zijn functie bij Zuyd is Goos Cardol werkzaam als stafjurist bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Mede-auteur Lennie Haarsma is maatschappelijk werker en jurist. Verder hebben ook een aantal andere auteurs meegewerkt aan dit boek, waaronder een aantal docenten/onderzoekers van Zuyd Hogeschool: Marijke Sniekers, Marianne Potting en Wim Goossens.