Nieuws
Nieuws

Inauguratie Albine Moser

Dr. Albine Moser, lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen, houdt op 7 mei 2024 haar inaugurele rede. Aansluitend volgt haar inauguratie door prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid van het college van bestuur van Zuyd. Het programma start om 16.30 uur bij Zuyderland MC in Sittard. De titel van haar rede is: ‘Samen Beslissen door verpleegkundigen: Met elkaar timmeren aan persoonsgerichte zorg.’

Versterken Persoonsgericht zorg

Doel van het lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen is het versterken van de persoonsgerichte zorg. “Hoe fijn zou het zijn als verpleegkundigen samen met patiënten of naasten bespreken welke zorg en verpleegkundige interventies het beste passen bij de situatie van de patiënt?”, zegt Albine. “En wat het beste past, hangt af van wat een patiënt belangrijk vindt. Via één of meerdere gesprekken worden alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven besproken. In het proces van samen beslissen maken verpleegkundigen en patiënt, vaak in samenwerking met andere zorgprofessionals, keuzes over de gezondheid en passende zorg.”

In haar rede geeft Albine meer duidelijkheid over de maatschappelijke ontwikkelingen, de wetenschappelijke kennis en ervaringen van samen beslissen, de uitdagingen in de implementatie en de diverse rollen van verpleegkundigen in het Samen Beslissen, binnen het verpleegkundige domein en de interprofessionele context.

Over de lector

Albine is per 1 april 2023 benoemd tot lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen. Zij heeft haar verpleegkundig diploma in 1992 behaald in Oostenrijk. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht. Binnen Zuyd Hogeschool heeft ze verschillende rollen (gehad): docent, hoofdopleider, hoofddocent en senior onderzoeker. Albine heeft samen met diverse partners veel onderzoek gedaan naar participatie, daarbij gebruikmakend van kwalitatieve en participatieve en praktijkgerichte designs. Zij is tevens verbonden als universitair hoofddocent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) van Universiteit Maastricht

Het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen wordt mogelijk gemaakt door Zuyderland MC. Ga naar de lectoraatspagina: Samen Beslissen door Verpleegkundigen (zuyd.nl)

Wil je meer informatie over deze inauguratie? Stuur dan een mail naar: renske.kuipers@zuyd.nl