Nieuws

Overeenkomst Landelijke commissie sociale hygiëne en Zuyd over toelating studenten Facility Management tot register Sociale Hygiëne

Studenten Facility Management van Zuyd Hogeschool die het keuzevak Sociale Hygiëne succesvol hebben afgerond, mogen zich voortaan direct inschrijven in het Register Sociale Hygiëne. Zij hoeven hiervoor niet meer een aparte opleiding te volgen en een apart examen af te leggen, maar alleen de benodigde inschrijfkosten te voldoen. De Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (Lcsh) en Zuyd hebben in Heerlen een convenant ondertekend waarin dit is geregeld. Het is de eerste keer dat de Lcsh een hbo-opleiding erkent waarmee studenten automatisch toegelaten worden tot het register als zij dat willen.

Als een onderneming in aanmerking wil komen voor een alcoholvergunning, moet een leidinggevende zich hebben geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne. Dit register is per 1 juli 2023 ondergebracht bij de Lcsh als zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorheen was dit register ondergebracht bij de Landelijke Examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).

De overeenkomst tussen de Lcsh en Zuyd gaat in per 28 februari 2024 en heeft een looptijd van een jaar. De samenwerking wordt ieder jaar geëvalueerd. Het convenant is ondertekend door Eric Jongepier, voorzitter van de Lcsh, en Bas Vogelsangs, directeur van de opleiding Facility Management en Hotel Management School Maastricht van Zuyd.

Eric Jongepier: “Zuyd Hogeschool was bij de start van Lcsh een van de initiatiefnemers om tot erkenning van opleidingen in het hbo te komen. Mooi dat we nu met Facility Management de eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekenen!” Volgens Bas Vogelsangs is de samenwerkingsovereenkomst met de Lcsh een belangrijke stap. “De overeenkomst met de Lcsh zorgt ervoor dat onze studenten Facility Management nog beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast bespaart dit onze studenten tijd en opleidingskosten.”

In september start de eerste lichting studenten Facility Management voor wie de erkenning van toepassing is. Om deze erkenning door de Lcsh te verkrijgen heeft Zuyd de eindtermen sociale hygiëne in het curriculum van de opleiding afgedekt. Zo is de toetsing opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het thema sociale hygiëne meegenomen in de (interne) auditing en accreditatie.

Eric Jongepier, voorzitter Landelijke commissie sociale hygiëne (l), en Bas Vogelsangs, directeur opleiding Facility Management en Hotel Management School Maastricht van Zuyd Hogeschool (r), ondertekenen het convenant.

Studenten Facility Management van Zuyd die het keuzevak Sociale Hygiëne succesvol hebben afgerond, mogen zich voortaan direct inschrijven in het Register Sociale Hygiëne.