Nieuws
Nieuws

Inauguratie Lineke van Hal

Dr. Lineke van Hal houdt dinsdag 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector van het bijzonder lectoraat ‘Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein’ van Zuyd Hogeschool. Aansluitend volgt de inauguratie door prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, bestuurslid van Zuyd Hogeschool.

Het bijzonder lectoraat richt zich op het versterken van professionals die werkzaam zijn in het publiek sociaal domein. De focus ligt op publieke professionals die de Participatiewet uitvoeren. Lineke van Hal: “Deze professionals hebben de belangrijke maatschappelijke opdracht om mensen te begeleiden naar betaald werk en waar nodig inkomensondersteuning te bieden. De beslissingen die zij nemen, grijpen direct in de levens van mensen in. Professioneel werk dus, dat niet alleen gespecialiseerde kennis, professionele autonomie en gezag vereist, maar ook een moreel kompas. Want hoe voer je de wet rechtvaardig uit? Hoe kom je tot passende beslissingen en hoe verantwoord je die?”

Beroepsgroep professioneel versterken

Het bijzonder lectoraat wil deze professionals versterken via onderzoek en onderwijs. “Deze beroepsgroep heeft verschillende achtergronden qua opleiding en werkomgeving. Hun gemeentelijke werkcontexten - die van elkaar verschillen in visie, werkwijze en managementstijl – hebben een stevige invloed op hun professioneel handelen. Hoe kunnen we professionals in deze gefragmenteerde beroepsgroep versterken? Dit vraagt niet alleen iets van individuele professionals, maar ook van de organisaties en instituties waar zij deel van uitmaken. Beroepsvorming vereist dan ook samenspel. Dit licht ik toe tijdens mijn inaugurale rede.”

Over Lineke van Hal en het lectoraat

Dr. Lineke van Hal is opgeleid als antropoloog en socioloog en gepromoveerd op narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsproblemen. Ze werkte als docent aan de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit en als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven. Voor haar overstap naar Zuyd was ze werkzaam als associate lector Arbeid & Gezondheid aan HAN University of Applied Sciences.

Het bijzonder lectoraat Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Initiatiefnemers zijn beroepsvereniging SAM (de beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein) en Instituut Gak (lees meer hierover). Het bijzonder lectoraat is ondergebracht bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool.

Inauguratie tijdens Dag van de Uitvoering

De inauguratie vindt plaats op dinsdagmiddag 26 maart in Poppodium Volt in Sittard en is onderdeel van de Dag van de Uitvoering Regio Zuid van SAM. Uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein, maar ook andere professionals kunnen die dag deelnemen aan tal van workshops. “Deze dag organiseren we samen met beroepsvereniging SAM. Het thema van zowel de workshops als de inaugurale rede is ‘Samenspel’.  Iedereen is van harte welkom!”

Aanmelden kan via de website van Sam: Dag van de Uitvoering Regio Zuid | SAM.
Je kunt je aanmelden voor de inauguratie en/of workshops en voor de livestream van de inauguratie en installatie van Lineke van Hal.