Nieuws
Nieuws

Collegelid Saskia Brand-Gruwel benoemd tot bijzonder hoogleraar

Saskia Brand-Gruwel is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht op de leerstoel ‘Design of personalized learning arrangements’. Ze combineert de functie met haar werkzaamheden als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

De leerstoel valt onder de School of Health Professions Education (SHE) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Universiteit Maastricht. Op 21 maart houdt Saskia haar oratie. De nieuwe leerstoel richt zich op de vraag welke voorkeuren studenten hebben ten aanzien van de mate van flexibilisering van hun opleiding.

Flexibiliseren

Ook wordt gekeken wat de arbeidsmarkt van de studenten vraagt en wat dit betekent voor het flexibiliseren van het onderwijs. Saskia: ‘Afhankelijk van deze voorkeuren van studenten en de wensen vanuit de arbeidsmarkt formuleren we handvatten en methodieken die docenten en ontwerpers van onderwijs en opleidingen kunnen helpen het onderwijs te flexibiliseren.’

Onderwijs en onderzoek

Saskia Brand-Gruwel, opgegroeid in de Achterhoek en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gepromoveerd als onderwijswetenschapper, verruilde in 2019 de Open Universiteit voor een rol in het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Met de portefeuille Onderwijs en Onderzoek stond ze bijvoorbeeld aan de basis van de afschaffing van het bindend studieadvies. Afgelopen najaar werd ze herbenoemd voor een periode van vijf jaar. De benoeming tot bijzonder hoogleraar sluit nauw aan bij haar werkzaamheden en ambities, zegt ze. “Ik was al actief als promotor van PhD-studenten bij de Open Universiteit en blijf het contact met deze studenten en het samen doen van onderwijskundig onderzoek koesteren.”

Samenwerking

In het College van Bestuur van Zuyd maakt Saskia zich verder sterk voor meer samenwerking met de praktijk en met de andere onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland. De door de UM en Zuyd opgezette leerstoel is daarvan een treffend voorbeeld. “Ik ben blij met de bijzondere leerstoel bij de UM. We versterken de samenwerking tussen Zuyd en de UM al op verschillende vlakken en met deze leerstoel kunnen we ook samen onderzoek doen naar het ontwerpen van flexibel onderwijs. Beide instellingen kunnen daarvan profiteren. Zelf vind ik het als bestuurder ook plezierig om me inhoudelijk in onderwijskundige vraagstukken te verdiepen en zo de wetenschap met het bestuurlijke te combineren.”

Ook de UM is verheugd over de wetenschappelijk samenwerking met Saskia. Pim Teunissen, wetenschappelijk directeur SHE, kijkt uit naar de mogelijkheden die deze benoeming biedt. “Vraagstukken rondom de flexibilisering van het hoger onderwijs zijn praktisch en wetenschappelijk van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat met de benoeming van Saskia tot bijzonder hoogleraar nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek zullen leiden tot impact op het onderwijs.”

Zie hier de uitnodiging voor de oratie.