Nieuws
Nieuws

Zuyd Hogeschool sluit zich aan bij Netwerk Vitaal Limburg

Limburgse werkgevers kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren op het gebied van vitaliteit. Reden voor Zuyd Hogeschool om zich aan te sluiten bij het Netwerk Vitaal Limburg, een netwerk dat werkgevers met eenzelfde ambitie in vitaliteitsbeleid met elkaar verbindt.

Naast dat Limburgse werkgevers in het Netwerk Vitaal Limburg elkaar inspireren, wisselen zij kennis en ervaringen uit op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Hiervoor worden regelmatig kennissessies en ontmoetingsdagen georganiseerd. Het netwerk sluit nauw aan bij de duurzaamheidsambities van Zuyd die samenkomen in het programma Duurzaam Zuyd. Een van de drie programmalijnen is de vitaliteit van de studenten en de medewerkers van Zuyd. Daarbij hoort onder meer het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

‘Vitaalste werkvloer’ als ambitie

Samen proberen de partners van Limburg de ‘vitaalste werkvloer’ te maken. Initiator van het Netwerk Vitaal Limburg is het wellnesscentrum Thermae 2000 in Valkenburg. Vanuit het organiseren van vakdagen voor werkgevers en HR-managers in 2017 en 2018 op locatie bij Thermae 2000 is het initiatief ontstaan om een gezamenlijk netwerk op te richten dat de aangesloten partners verbindt met andere organisaties die eenzelfde ambitie hebben in vitaliteitsbeleid.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goed opgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld. Meer informatie: Programma Duurzaam Zuyd