Nieuws
Nieuws

André Postema nieuwe voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Drs. André Postema is door de Raad van Toezicht benoemd als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 juni 2023 neemt André Postema het voorzitterschap over van dr. Luc Verburgh, die afscheid neemt van Zuyd om rector te worden bij een universiteit in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van André Postema als nieuwe voorzitter. Bij de invulling van de onverwacht ontstane vacature was het uitgangspunt om deze voorzitterswisseling met zo min mogelijk impact voor Zuyd te laten verlopen. Met name de voortgang van de realisatie van de strategische uitgangspunten en de doorontwikkeling van de nieuwe meerjarenstrategie zijn belangrijke overwegingen voor de Raad geweest. Na afstemming met de leden van het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad, die positief heeft geadviseerd, heeft de Raad daarom unaniem het besluit genomen om André Postema per 1 juni 2023 te benoemen als voorzitter van het College.

‘Een krachtig Zuyd voor een krachtige regio’

André Postema: ‘Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschapsraad in mij gesteld hebben. Zuyd is een prachtige hogeschool met een belangrijke rol als ontwikkelaar van kennis en talent in onze regio. Er is in Limburg en de Euregio Maas-Rijn grote behoefte aan goed opgeleide professionals, praktijkgericht onderzoek en een volwaardig hogeronderwijsaanbod in het kader van leven lang ontwikkelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier samen met de collega’s, studenten en partners van Zuyd de komende jaren verder vorm aan te geven.’

‘Strategische continuïteit geborgd’

Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘André Postema heeft ruime bestuurlijke ervaring, ook in een voorzittersrol, bij grote complexe kennisorganisaties en voldoet aan de profielkenmerken voor de voorzitter van het College van Bestuur. Hij heeft Zuyd goed leren kennen en in zijn relatief korte tijd als bestuurder is gebleken dat hij een goede match heeft met de zittende bestuurders, directeuren, het management en de overige medewerkers van Zuyd. André heeft zich de organisatie als geheel en de lopende dossiers snel eigen gemaakt. Hij heeft zich verbonden aan de meerjarenstrategie en aan de doorontwikkeling daarvan. De Raad is ervan overtuigd dat, met André Postema als voorzitter, de strategische continuïteit bij Zuyd op uitstekende wijze wordt geborgd en dat hij met zijn kennis, ervaring en zijn verbindend vermogen de ontwikkeling van Zuyd verder zal versterken.’

Over André Postema

André Postema (1969) is afgestudeerd als algemeen econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruime management- en bestuurservaring in het bedrijfsleven, onderwijs, de wetenschap en zorg. Hij was onder meer vicepresident Public & Health bij Ernst & Young/Cap Gemini Nederland, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis Groningen. Van 2011 tot en met 2019 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. André Postema is sinds 1 december 2022 lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

Opvolging

Met de benoeming van André Postema ontstaat per 1 juni een vacature voor een portefeuillehouder Bedrijfsvoering in het College van Bestuur. De procedure voor de invulling hiervan wordt op korte termijn opgestart. Na het vertrek van Luc Verburgh nemen de zittende leden van het College deze taken waar.