Nieuws
Nieuws

Een ton voor onderzoek naar virtual reality in verloskamer

De Academie Verloskunde Maastricht krijgt 100.000 euro subsidie om de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) in de opleiding te benutten. De Zuyd-opleiding krijgt de subsidie van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van SURF.

Dankzij die ton kan een multidisciplinair team van docenten, studenten en onderzoekers binnen Zuyd de komende twee jaar een VR-toepassing ontwikkelen voor het vaardigheidsonderwijs van de Academie Verloskunde.

Er wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden om het zetten en hechten van een episiotomie (inknippen tijdens de baring) zo waarheidsgetrouw mogelijk te simuleren met VR. Daarbij is aandacht voor zowel het klinisch redeneren als het praktisch uitvoeren van de vaardigheid. Maar waarom? Studenten moeten deze handelingen allemaal geoefend hebben om als verloskundige aan de slag te mogen gaan (en blijven). Maar in de praktijk krijgt niet iedereen hier de kans voor. Daarom biedt VR uitkomst.

Zuyd werkt in het project nauw samen met de twee andere Verloskunde Academies in Nederland. De Academie voor Verloskunde Amsterdam Groningen en de Verloskunde Academie Rotterdam

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met de projectleider Marijke Hendrix of -coördinator Angel Schols. Wie lid wordt van de digitale learning community Technologie Experiment Center (TEC) Zuyd kan via dit kanaal doorlopend op de hoogte blijven van de vorderingen.