Nieuws
Nieuws

Kennisagenda voor goede langdurige ouderenzorg

Goede, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg garanderen in de toekomst. Dat is het doel van de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg van de zes Nederlandse Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO). Lector Erik van Rossum van Zuyd overhandigde deze agenda op 13 juli aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Huib Pols (waarnemend voorzitter van subsidieverstrekker ZonMw).

Van Rossum (lector Wijkgerichte Zorg) mocht de agenda samen met en namens de betrokken hoogleraren uit de werkplaatsen overhandigen omdat hij voorzitter is van de SANO-werkgroep die de agenda opstelde. De kennisagenda:

  • geeft inzicht in huidige kennistekorten
  • ondersteunt beleid voor de zorg aan kwetsbare ouderen
  • geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s

Ouderenzorg onder druk

Langdurige ouderenzorg staat in alle zorgvelden volop onder druk. Daarom zijn nieuwe onderzoeken en inzichten nodig. Bij de verschillende zorgvelden en -disciplines is bekeken welke kennis al beschikbaar is en waar nog vragen over zijn. De nieuwe overkoepelende kennisagenda gaat over alle vormen van zorg. Dus zowel de zorg in instellingen als de thuiszorg.

Twaalf thema’s

Centraal staan twaalf onderwerpen die de komende tijd worden uitgebreid. Voorbeelden zijn ‘eigen regie’, ‘mantelzorg’ en ‘geriatrische revalidatie’. Zo vragen de onderzoekers zich af ‘hoe zorgverleners eigen regie van ouderen kunnen stimuleren’ en  hoe ze ‘mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het verlenen van zorg’. De antwoorden hierop zijn belangrijk voor toekomstig beleid. “Daarom verwachten we dat de nieuwe kennis ouderen en zorgverleners echt gaat helpen en bijdraagt aan betere en passende zorg”, zegt lector Van Rossum.

Hoe nu verder? SANO houdt de agenda up-to-date. Dit betekent dat nieuwe kennis, inzichten en onderwerpen steeds worden toegevoegd. Zo werkt een collega bij Zuyd van Van Rossum, Ramon Daniëls (lector Ondersteunende Technologie in de Zorg) nu mee aan de vaststelling van kennishiaten rondom de inzet van zorgtechnologie in de ouderenzorg.

Bekijk ook de complete kennisagenda.