Nieuws
Nieuws

Mark Steinbusch benoemd tot nieuwe directeur Studentzaken

Het College van Bestuur heeft Mark Steinbusch met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Studentzaken. Momenteel werkt Steinbusch ook bij Zuyd, als senior docent bij de Academie voor Facility Management.

Mark Steinbusch (1963) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg, met als afstudeerrichting Beleid en Beheer van Gezondheidsvoorzieningen. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als adviseur, manager en bestuurder in diverse zorgorganisaties, waaronder Thuiszorg Westelijke Mijnstreek, het Integraal Kankercentrum Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. In 2021 maakte Mark de overstap naar de onderwijswereld als senior docent bij de Academie voor Facility Management. Hier is hij onder andere betrokken bij de curriculumcommissie en bij de actualisatie van de kwaliteitszorg binnen de academie. Steinbusch is getrouwd en heeft een dochter.

Dienstverlening naar studenten verder verbeteren

“Na mijn werk als bestuurder in de zorg, heb ik een bewuste overstap gemaakt naar het onderwijs, een sector waarin ik in het begin van mijn loopbaan kort als hbo-docent werkzaam ben geweest en die mij is blijven interesseren. Hoewel ik graag bij de Academie voor Facility Management werk, kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan bij de dienst Studentzaken en daar mijn jarenlange ervaring met beleids- en organisatieontwikkeling in te zetten om de dienstverlening naar onze studenten verder te verbeteren. Vooral het thema studentenwelzijn vind ik belangrijk, en daar draag ik graag aan bij.”

Het College van Bestuur is verheugd over de benoeming. “In onze gesprekken hebben we Mark ervaren als een toegankelijk en integer persoon met veel ervaring in integraal management in het publieke domein. Mark heeft de afgelopen tijd het docententeam van de Academie voor Facility Management mogen versterken en stapt nu over naar de functie van directeur Studentzaken. De passie voor de ontwikkeling van onze studenten draagt hij in deze nieuwe functie graag mee uit. Ook voor de ontwikkeling van onze medewerkers hebben wij passie, dus ik ben blij dat we weer een intern talent de mogelijkheid kunnen bieden door te stromen naar een hogere managementfunctie. Wij wensen Mark veel succes in zijn nieuwe rol en kijken uit naar een fijne samenwerking”, aldus collegelid Saskia Brand-Gruwel.

Steinbusch volgt Jordi Aelmans op die de functie van directeur Studentzaken sinds september 2019 vervulde, naast zijn functie van directeur Finance & Control. Jordi is per 1 juli werkzaam bij Viecuri Medisch Centrum. Onlangs heeft het College van Bestuur Patricia van Neer-Meens benoemd tot nieuwe directeur Finance & Control.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.
 

Meer over het programma Duurzaam Zuyd