Nieuws
Nieuws

Woord & Daad na 90 jaar springlevend

90 jaar: dat is voor een studentenvereniging stokoud. Dan heb je de nodige up and downs meegemaakt. Tijdens het 18e lustrum is de oudste studentenvereniging van Zuyd Hogeschool, Woord & Daad, springlevend.

In een tijdperk waarin het dankzij WhatsApp, Facebook en andere sociale media makkelijker dan ooit is om onderling te communiceren, voelen studenten juist behoefte aan plek voor persoonlijke ontmoetingen. “Toen we elkaar niet mochten zien vanwege de lockdowns, ging iedereen het nut van studentenverenigingen inzien. We misten de sociale contacten”, zegt Bram Dammiaans, derdejaars student Mens & Techniek | Biometrie en voorzitter van studentenvereniging Woord & Daad.

Positieve spiraal

Dat heeft de oudste studentenvereniging van Zuyd Hogeschool geweten. Bij de start van het lopende studiejaar schreven zich liefst 50 nieuwe leden in. Woord & Daad vierde het 90-jarig bestaan in juni dan ook met meer dan 200 actieve leden, naast tientallen begunstigers en een aantal ereleden. Benjamin Velge, voorzitter van de lustrumcommissie, schrijft dit succes vooral toe aan de openheid, de positieve sfeer. “Leden komen hier in een positieve spiraal terecht. Je krijgt energie van de bijeenkomsten.” Wie binnenloopt op de woensdagavond, als Woord & Daad de wekelijks activiteit heeft in The Irish Pub in Heerlen, wordt met open armen ontvangen. Bram: “Je hoort er direct bij.”

Leren voor het leven

De leden zoeken op zo’n woensdagavong allereerst contact met anderen. Maar de studentenvereniging is méér dan dat, zeggen Bram en Benjamin. Een van de twee Latijnse lijfspreuken uit de begintijd heeft aan betekenis niks ingeboet: non scholae sed vitae discimus. Oftewel: wij leren niet voor de school maar voor het leven. Benjamin: “Naast de sociale interactie ontwikkel je je hier op persoonlijk vlak. Je kunt activiteiten mee organiseren, een bestuursfunctie vervullen én je leert netwerken. Hier krijg je de sociale kant van het leven mee.” De vriendschappen die bij Woord & Daad ontstaan, blijven vaak jarenlang nadat de studenten zijn afgestudeerd in stand. Benjamin ziet dat terug bij de inschrijvingen voor het lustrum. “Dan schrijft zich een hele groep alumni op hetzelfde moment in. Die komen dus als vriendenclub.”

Vereniging voor doeners

Met 90 jaar is de studentenvereniging niet alleen de oudste van Zuyd Hogeschool maar zelfs een van de oudste in Zuid-Nederland. In 1932 is de vereniging opgericht voor de studenten van de toenmalige MTS en later HTS. De carnavalsvereniging van Woord & Daad, CV de Verkes, is zelfs ouder dan de Heerlense Winbülle. De sociëteit was jarenlang gevestigd in de kelder van het HTS-gebouw aan het Bekkerveld. Benjamin, die met de lustrumcommissie een expositie over 90 jaar Woord & Daad voorbereidde, heeft heel wat over het roemruchte verleden gelezen. “Er was in de kelder altijd reuring.” Typerend voor de Woord & Daad leden is dat het doeners zijn. Hierdoor heeft de vereniging de moeilijke periode aan het begin van deze eeuw overwonnen. Toen midden jaren negentig studenten niet meer automatisch lid werden en de HTS uiteindelijk opging in Zuyd Hogeschool, taande de belangstelling. Nadat een aantal bestuursleden er rond 2005 de schouders onder zette en de studentenvereniging toegankelijk werd voor studenten van alle Zuyd-opleidingen zit de vereniging in de lift.

18e lustrumviering in juni

Op 4 juni vierde Woord & Daad het 90-jarig bestaan, het 18e lustrum volgens de traditie van de vereniging. Niet zo groots als in de jaren zeventig, toen een week lang een tent op het Bekkerveld stond. “We concentreerden het lustrum nu op één dag om iedereen bijeen te brengen”, zegt Benjamin. Overdag was er een officieel gedeelte met toespraken door zowel burgemeester Roel Wever van Heerlen als collegevoorzitter van Zuyd Hogeschool Luc Verburgh. De rest van de middag konden de deelnemers oude herinneringen ophalen. Het feestdiner dat volgde was het aperitief voor het knalfeest ’s avonds. “Precies in de geest waar de vereniging voor staat, hebben we er een gezellige dag van gemaakt, zonder formele verplichtingen”, zegt Benjamin. De expositie over 90 jaar Woord & Daad kon gedurende het dagprogramma bezocht worden. Ook is er een lustrumeditie van PUB, het verenigingsblad, verschenen. “Periodiek Uitgebracht Blaadje”, verduidelijkt Benjamin de titel van het clubblad. “Daarin staan interviews met oud-leden om te laten zien hoe het vroeger was.”

Meer informatie over het lustrum en de geschiedenis van Woord & Daad vind je hier.