Nieuws
Nieuws

Subsidie: onderzoek naar hulpmiddelen mensen met beperking

Limburg krijgt 600.000 euro subsidie om te zorgen dat mensen met een beperking de juiste hulpmiddelen krijgen. “Nu is het zo dat mensen die het nodig hebben te vaak geen of slecht passende hulpmiddelen krijgen”, vertelt lector Ramon Daniëls van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg bij Zuyd.

Dankzij de subsidie van ZonMw kunnen Zuyd en partners een Academische Werkplaats Hulpmiddelen (AWH) opzetten. In totaal komen er vijf van dergelijke werkplaatsen in Nederland dankzij de financieringsorganisatie voor onderzoek in gezondheidszorg. De subsidie is bedoeld voor de komende zes jaar en de werkplaats gaat in september dit jaar in bedrijf onder de naam AWH-Zelfredzaamheid. Voor deze naam is gekozen omdat de focus in Limburg ligt op de zelfredzaamheid van thuiswonende mensen met een beperking, waarmee de werkplaats ook mooi aansluit bij het Zuyd-transitiethema Gezonde Samenleving.

Partners

Voor Zuyd wordt de AWH-Zelfredzaamheid ondergebracht bij het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), met het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg als coördinator. Het kernteam van de werkplaats bestaat verder uit:

  • Universiteit Maastricht
  • Gilde Opleidingen
  • Sevagram
  • Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische aandoening)
  • Burgerkracht (netwerk van ervaringsdeskundigen)

Daarnaast werkt de AWH-Zelfredzaamheid samen met het regionale netwerk van zorgorganisaties en met een landelijk netwerk waar onder andere kennisorganisatie Vilans en beroepsverenigingen zitten.

Eetrobot

Lector Daniëls legt uit dat Zuyd en deze partners nauw samenwerken om de zelfredzaamheid van thuiswonende mensen met beperkingen te vergroten met passende hulpmiddelen. “Denk aan eet- en drinkhulpmiddelen zoals een eetrobot of lepels die het beven van de hand verminderen. Maar ook aan hulpmiddelen ter ondersteuning van de mobiliteit of persoonlijke verzorging. Toch hebben die hulpmiddelen niet altijd het gewenste effect. Dat kan komen door gebrekkige informatie, door onduidelijkheid over de effecten of door complexe procedures en te weinig kennis erover bij zorgprofessionals. In de AWH-Zelfredzaamheid gaan we onderzoeken of mensen met een beperking wel de juiste hulpmiddelen krijgen. Ook kijken we welk effect ze hebben en of dat effect opweegt tegen kosten. Verder onderzoeken we hoe professionals en mensen met een beperking het beste tot besluiten over hulpmiddelen kunnen komen”, vertelt Daniëls. Hij legt uit dat elk onderzoek ontstaat op basis van de ervaringen van de gebruikers, de zorgprofessionals en van organisaties uit het netwerk.

Zelfredzaam

“Zuyd werkt al jaren samen met verschillende partners op het gebied van zorgtechnologie. Daardoor hebben we samen veel expertise. Dankzij de AWH-Zelfredzaamheid kan die samenwerking structureel worden. Met focus op bestaande en nieuwe hulpmiddelen en om de krachten te bundelen. De stem van hulpmiddelengebruikers is bepalend voor onze projecten en praktijkproducten”, aldus Daniëls. Hij vindt het mooi dat de projecten van de AWH-Zelfredzaamheid ook de samenwerking tussen de lectoraten binnen Zuyd versterken en de betrokkenheid van studenten. Loek van der Heide van het lectoraat wordt de community manager van de werkplaats. Ze ontving een persoonlijk subsidie van 200.000 euro voor zes jaar gekoppeld aan de werkplaats. Op dit moment test ze met studenten Ergotherapie en een tiental gebruikers verschillende hulpmiddelen om therapeutisch elastische kousen aan te trekken. Daniëls: “Het aanbod in hulpmiddelen om de kousen aan te trekken is groot. Van glijzakken tot een elektrisch steunkousen pistool. De ene gebruiker kan bijvoorbeeld zijn knie niet buigen terwijl een ander geen kracht in haar handen heeft. Kennis over effecten van hulpmiddelen in relatie tot kosten is van belang om de juiste hulpmiddelen te overwegen.”