Nieuws
Nieuws

Duurzaamheidsambities voor een toekomstbestendig Zuyd

Afgelopen week heeft het College van Bestuur twee duurzaamheidsambities voor Zuyd vastgesteld. Deze ambities behelsen het verder integreren van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek én het hanteren van de balans tussen planet, people and prosperity in alle facetten van de eigen bedrijfsvoering.

De ambities komen voort uit het programma Duurzaam Zuyd en zijn opgesteld in co-creatie met studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers, management en het werkveld om Zuyd heen. “We voelen veel positieve energie”, aldus Laurien Kok, die de totstandkoming van de ambities begeleidde.

De duurzaamheidambities van Zuyd

De eerste duurzaamheidsambitie houdt in dat alle afgestudeerden uiterlijk in 2030 in staat zijn om vanuit hun eigen discipline bij te dragen aan het vinden en hanteren van de balans tussen planet, people and prosperity. En dat op een wijze die ertoe doet voor de sector waarin ze werkzaam zullen zijn. Om deze ambitie te realiseren, maken academies inzichtelijk wat ze nu al in hun curriculum doen op het gebied van duurzaamheid.

De tweede duurzaamheidsambitie draait om het streven ‘practise what you preach’: Deze ambitie stimuleert de bedrijfsvoering van Zuyd om studeer- en werkomgevingen, faciliteiten, voorzieningen en dienstverlening zodanig te organiseren dat studenten en medewerkers daadwerkelijk duurzaamheid ervaren. Door dit te doen wordt tegelijkertijd de eerste duurzaamheidsambitie versterkt.

Waarom deze ambities?

Duurzaamheid is wereldwijd momenteel een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. De regio waarbinnen Zuyd opereert is hier geen uitzondering op. Zuyd heeft als opleider de opgave om zoveel mogelijk studenten succesvol op te leiden én ervoor te zorgen dat zij over de kennis en inzichten beschikken waar de beroepspraktijk en de regio om vraagt.

De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld, die richting geven aan de maatschappij van de toekomst. De Vereniging Hogescholen heeft deze SDG’s omarmd. SDG 4 (kwaliteit van onderwijs) raakt Zuyd direct. Dit doel stelt immers dat afgestudeerden vanaf 2030 kennis en vaardigheden moeten hebben die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Door de duurzaamheidsambities nu vast te stellen, werkt Zuyd actief aan een duurzame én toekomstbestendige organisatie.

Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Duurzaamheid is breder dan alleen ecologische aspecten. Een duurzame samenleving komt tegemoet aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Dat betekent dus dat je steeds een balans zoekt tussen de ecologische, sociale en economische behoeften en hier met een integrale blik naar kijkt. Daarom gaat duurzaamheid niet alleen over een schoon milieu, circulaire productie, de energietransitie of biodiversiteit in de natuur, maar ook over goed onderwijs, gezondheid, vitaliteit, inclusie en sociale cohesie.

Stip op de horizon

Laurien Kok is docent Facility Management, coördinator van de Minor Circulaire Economie én lid van de Green Office, het team dat de organisatie ondersteunt in het realiseren van de duurzaamheidsambities. Zij is blij dat het College van Bestuur de twee ambities nu heeft vastgesteld. “Daarmee is een stevige stip op de horizon gezet wat betreft duurzaamheid, waar we gezamenlijk naar toe kunnen werken. Bovendien worden deze ambities gedragen door de organisatie, omdat ze in co-creatie zijn opgesteld.”

Alle academies en ondersteunende afdelingen krijgen nu de ruimte om binnen hun eigen cultuur aan de vastgestelde duurzaamheidsambities te werken. De Green Office, het team achter het programma Duurzaam Zuyd, biedt hen support. “De Green Office helpt als je dat wil”, benadrukt Laurien. “Samen kijken we hoe de ambities passen bij jouw academie of afdeling. Welke kansen liggen er? Wat is er nodig om ze te benutten?”

De Green Office heeft nadrukkelijk een ondersteunende rol. Laurien: “Als Green Office zullen we de academies op weg helpen in het zetten van de juiste stappen om de ambities te realiseren. Welke stappen dat precies zijn en hoe we die vormgeven, werken we als Green Office samen met de Stuurgroep Duurzaamheid de komende tijd uit. Ondertussen daagt Laurien iedereen bij Zuyd uit om niet achterover te leunen: “Stel jezelf de vraag: Wat kan ik doen, als student, als medewerker, als docent, als lector of als manager, om bij te dragen aan het realiseren van die duurzaamheidsambities?”