Nieuws
Nieuws

Paul Reijns van Zuyd benoemd tot Ridder

Paul Reijns (65) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij Zuyd is hij teamleider managementinformatie bij Finance and Control en in zijn vrije tijd is hij voorzitter van voetbalclub Bekkerveld. Verder staat hij te boek als de grote aanjager van de multifunctionele accommodatie Bekkerveld, ‘A Gene Bek’. Alsof dat nog niet genoeg is, is hij ook organisator van The Notorious IBE en was hij bestuurslid voor stichting Popmuziek Limburg en het Glazen Huis van 3FM Serious Request Heerlen in 2015.

Het scheelde niet veel of loco-burgemeester Peter van Zutphen van Heerlen was op de dag voor Koningsdag voor niets naar Zuyd gekomen om Paul zijn koninklijke onderscheiding te geven. Onder valse voorwendselen was Paul naar Zuyd gelokt maar ’s morgens belde hij af. Hij voelde zich niet zo lekker. Uiteindelijk is zijn assistente er toch in geslaagd hem met een smoes naar Zuyd te lokken. “Oh, ik heb jou wat bezorgd”, lacht Paul naar haar. En tegen zijn familie en vrienden: “Dat jullie zo goed kunnen zwijgen, valt me wel tegen. Mijn mond viel open van verbazing toen ik net binnenkwam. De glans van dit mooie medailletje straalt vooral af op de mensen die overal aan mee hebben gewerkt. Zij geven heel veel onbezoldigd aan Heerlen.”

Loco-burgemeester Van Zutphen (links) en Paul Reijns (rechts)

Getrouwd met Bekkerveld

Toch vinden loco-burgemeester Van Zutphen en de koning dat het hoog tijd is om Paul als een van de stille krachten in Heerlen persoonlijk te bedanken. “Je bent getrouwd met Bekkerveld. De voetbalvereniging met het grootste familiegevoel van Heerlen. Een familie die nood had aan een nieuw onderkomen”, vertelt Van Zutphen. En ‘A Gene Bek’ noemt hij een schoolvoorbeeld voor omliggende gemeentes in de Euregio. “Maar ze blijven achter. Ze missen een gedreven en kundig persoon als jou. En een transfer van Paul naar een andere gemeente? Voor geen goud. Paul is een Heerlense pionier. Een doorpakker met lef. Hij ziet meer de goede dingen in de mens, dan de vervelende randjes. Een man die uitersten tot elkaar brengt en verbindt. Een bestuurder die niet als een olifant door het Glazen Huis loopt, de juiste snaren weet te raken binnen het Limburgse popveld en bij lokale overheden en muziekcollectieven. Zonder daarbij dwingend de boventoon te voeren. Maar wel in harmonie om podia te bieden aan mooie projecten, die elke generatie beroert. Zo’n 25.000 mensen uit 45 verschillend landen, die Heerlen associëren met het jaarlijkse driedaagse International Breakdance Event. Voor Paul geen halsbrekende toer. Zelfs corona kreeg ‘zijn’ stichting niet klein. Sterker nog. IBE Winterstudio is genomineerd voor de ‘Gouden C’ door het Fonds voor Cultuurparticipatie.” De loco-burgemeester zegt dat Paul “beschikt over de kwaliteiten en krachten om Heerlen te transformeren en vernieuwen.”