Nieuws
Nieuws

Subsidie voor bestrijding armoede met data science en AI

Voor de bestrijding van armoede en schulden krijgen Zuyd en partners 800.000 euro. Dit bedrag is een eerste deel van de subsidie die het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar stelt voor het opzetten en ontwikkelen van het ‘ELSA Lab Armoede en Schulden’ op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Tijdens een landelijk evenement van de Nederlandse AI (Artificiële Intelligentie) Coalitie in Utrecht zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) onlangs het ELSA Lab te steunen. Ze ziet het als een voorbeeld om uiteindelijk de dienstverlening van de overheid aan burgers met geldproblemen beter te maken. De acht ton is bedoeld voor het opstarten van het lab in het eerste half jaar. Voor de periode daarna kunnen nieuwe aanvragen volgen.

ELSA Lab

Het ELSA Lab is een proeftuin van zogeheten ‘Urban Living Labs’. Deze labs zijn een initiatief van lector Nurhan Abujidi van Smart Urban Redesign (SURD) bij Zuyd. Doel is de leefbaarheid in wijken vergroten. In Heerlen lijdt die leefbaarheid onder de problemen op het gebied van werkgelegenheid, criminaliteit, economie en demografie.

Gegevens koppelen

Het ELSA Lab wil met behulp van data science en artificiële intelligentie de armoede en problematische schulden helpen te voorkomen of terug te dringen. Maar hoe? De hulpverlening op ethisch, juridisch en maatschappelijk vlak, kan versterkt worden door een koppeling van data. Mensen met grote schulden staan bij verschillende organisaties geregistreerd. Vaak zijn die gegevens van verschillende instellingen niet onderling aan elkaar gekoppeld. Het ELSA Lab wil die data wel aan elkaar verbinden en analyseren met kunstmatige intelligentie. Zo hopen de onderzoekers verbanden zichtbaar te maken en beter inzicht te krijgen in de onderlinge relaties tussen armoede en schulden. Deze inzichten kunnen later worden gebruikt in de hulpverlening en om het effect te analyseren. De onderzoekers benadrukken dat bij dit alles de privacy van de burgers wordt gewaarborgd.

Datavisualisatie

Niet alleen het lectoraat SURD, maar ook het lectoraat Datavisualisatie van Zuyd speelt in dit hele verhaal een belangrijke rol. Daarnaast is de betrokkenheid van burgers van groot belang. Zij kunnen beter dan wie dan ook aangeven welke knelpunten ze ervaren in hun dagelijkse omgeving.

Economische groei

Kay Schröder (lector Datavisualisatie) en Nurhan Abujidi (lector SURD): “AI en data science spelen een bepalende rol voor onze toekomstige welvaart én het welzijn. Ze leveren daarmee een belangrijke mogelijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken én een bijdrage aan de groei van onze economie.”

Partners

Binnen het ELSA Lab werken Zuyd en Brightlands samen met verschillende andere initiatiefnemers:

* Maastricht University/BISS
* Open Universiteit
* TNO
* APG
* PNA
* Accenture
* Belastingdienst
* KamphuisGroep
* DUO
* CBS
* Kredietbank Limburg
* politie
* Vereniging Nederlandse Gemeenten
* Stadsregio Parkstad Limburg
*gemeente Heerlen
* ministerie van Binnenlandse Zaken

Verder wordt het lab ondersteund door BKR, ECP, Cubiss, Maatschappelijke Alliantie, NIBUD, Schuldenlab.nl, NVB, Wijzer in geldzaken en Women Inc.