Nieuws

Studenten boosten vitaliteit in wijkleercentrum Meerssen

In gemeenschapshuis De Stip in Meerssen is op 20 december een interprofessioneel wijkleercentrum geopend. In dit centrum gaan studenten van Zuyd Hogeschool en VISTA college de vitaliteit verbeteren in de Meerssense wijken en buurten. De studenten doen dit samen met de gemeente, burgers en zorg- en welzijnspartijen. Het wijkleercentrum is een initiatief van Zuyd Hogeschool, VISTA college, de gemeente Meerssen, de innovatiewerkplaats van MIK en PIW groep, en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen. De gemeente ondersteunt het initiatief met een eerste startsubsidie.

Onderzoeker Jerôme van Dongen van de Academie Verpleegkunde en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd schetst aan de hand van enkele voorbeelden wat de studenten vanuit gemeenschapshuis De Stip gaan doen. “Ze bieden informele ondersteuning aan burgers. Een student wordt bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode gekoppeld aan een kwetsbare oudere met een hulp- of ondersteuningsvraag. Een andere mogelijkheid is dat studenten van Zuyd of VISTA, met en voor burgers tal van activiteiten organiseren. Denk aan samen bewegen of een buurtbrunch. De ene groep bedenkt de plannen en een volgende groep (stage)studenten verzorgt de structurele uitvoering.” Senior docent Ergotherapie Jhoy Dassen van Zuyd: “Zo slaan we twee vliegen in een klap! Studenten leren met hun poten in de klei én ze dragen bij aan een vitale gemeente!"

Centrale thema’s

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. De leermogelijkheden liggen voor het oprapen in en rond De Stip. Leerkansen waar de inwoners van gemeente Meerssen van kunnen profiteren. Eenzaamheid en sociale isolatie, ondersteuning thuis, een dementie-vriendelijke gemeente, vitaliteit, mantelzorgondersteuning, levensloopbestendig wonen of de toepassing van eHealth en sociale technologie. Een project dat mogelijk voortvloeit is ondersteuning bij het actieplan voor dementie-vriendelijk Meerssen. Ook kan de gemeente Meerssen studenten vragen om bijvoorbeeld een buurtscan of een (digitale) sociale kaart van de buurt.

Een overzicht van enkele activiteiten die al lopen of waarschijnlijk binnenkort beginnen:

  • Studenten van Ergotherapie bij Zuyd pakken in opdracht van de gemeente ‘eenzaamheid’ aan.
  • Studenten van VISTA college krijgen onderwijs in De Stip over het organiseren van een activiteit die aansluit bij de wensen en behoeften van de buurt.
  • Social Work-studenten van Zuyd zullen naar verwachting onderzoeken hoe mensen met een verstandelijke beperking meer en beter kunnen deelnemen aan het Meerssense maatschappelijke leven.
  • Studenten Verpleegkunde en Ergotherapie van Zuyd gaan waarschijnlijk onderzoeken hoe de zorg binnen een instelling en de zorg daarbuiten beter kunnen samenwerken.
  • Met RADAR, Wonen Meerssen en Envida worden gesprekken gevoerd om uitdagingen van deze organisaties te verknopen met onderwijsactiviteiten door studenten Social Work, Verpleegkunde en Ergotherapie.

Vitaliteit en veerkracht

Celine Rienders studeert Ergotherapie en is zeer enthousiast over het wijkleercentrum. "Dit is zoveel levendiger. Het is levensecht om in de praktijk aan de slag te zijn!" Als gevolg van de vergrijzende bevolking, wordt sociale participatie steeds belangrijker, vertelt Jerôme van Dongen. “Door mensen te betrekken bij hun wijk en samen de handen uit de mouwen te steken, kunnen welzijn en kwaliteit van leven mogelijk toenemen. En dat draagt weer bij aan de positieve gezondheid. Buurten krijgen zo hun veerkracht en vitaliteit terug. Bewoners kunnen zich daardoor beter aanpassen in een steeds veranderende wereld. Dit vraagt om andere professionals. Professionals die burgers kunnen ondersteunen en begeleiden in het nemen van eigen regie en het zoeken van oplossingen in hun eigen netwerk.”

Uniek initiatief

Inmiddels zijn de eerste studenten begonnen. In een later stadium zijn nog meer studenten van verschillende opleidingen welkom om een bijdrage te leveren aan het welzijn en de vitaliteit van de Meerssenaar. De uitdagingen zijn legio. “Een vergelijkbaar initiatief ken ik nog niet”, zegt Van Dongen. “Uniek aan deze constructie is dat het interprofessioneel is, waarbij studenten en professionals van verschillende disciplines elkaar treffen en samen met buurtbewoners leren en innoveren.” Van Dongen is als inwoner van Meerssen enorm blij met de komst van het wijkleercentrum en hoopt dat het een waardevolle bijdrage is voor zowel de ontwikkeling van studenten als de vitaliteit van de bewoners.